Maritim industri

Caverion har utført installasjon og vedlikehold på skip i over 30 år. Vi har levert tjenestene våre til et bredt spekter av kunder og jobbet med mange typer fartøy.

Caverion har bidratt med byggingen av hundrevis av skip i Finland og Danmark, fra luksuriøse cruiseskip til svært avanserte containerskip og marinefartøy. Prosjekterfaring omfatter også ulike Ro-Ro-skip, ferger, slepebåter, tankskip, bulkskip, isbrytere, kystvakt- og forskningsskip samt offshore forsyningsskip.

Vi hjelper redere, driftsselskaper, verft og havner med å finne de beste løsningene knyttet til tekniske investeringer innen installasjon og vedlikehold. I alle prosjektene er fokuset vårt rettet mot arbeid og materialer av høy kvalitet samt sikkerhet og leveranser til avtalt tid.

Vårt omfattende tjenestetilbud hjelper deg med å oppnå

 • Optimal design på både elektriske- og rørsystemer for nye byggeprosjekter
 • Prosjekteffektivitet og enkel kommunikasjon via ett enkelt kontaktpunkt for prosjektledelse, logistikk og installasjon.
 • Redusert ledetid og tidsriktige leveranser, gjennom prefabrikasjon av komponenter, optimalisert materialstrøm og installasjonsarbeid på anlegget.
 • Redusert forurensing og energibruk fra fartøyer via avanserte løsninger som f.eks. «land-til-skip»-frekvensomformere på motorer og sensorteknologi.
 • Mindre koordinering og reduserte kostnader ved å kombinere jobber innen teknisk sevice og vedlikehold på tvers av ulike OEM-teknologier (Original Equipment Manufacturer – originalvareprodusent).
 • Fleksibilitet: Tjenestene leveres til skipsverft mens skipet ligger til kai, eller mens fartøyet seiler.
 • Effektiv anskaffelse ved hjelp av vår egen produktkatalog som inneholder  mer enn 2 500 marine artikler. Våre høyst erfarne marineteknikerne anskaffer også andre komponenter etter behov .

Verdensomspennende service

Vår marinekompetanse spenner fra nybygg og store rehabiliteringsjobber til løpende vedlikehold av eksisterende installasjoner innen elektriske systemer og prefabrikkerte rørverk fra våre egne verksteder. Våre dyktige ansatte kan ta hånd om både mindre serviceoppdrag og omfattende prosjektleveranser verden over. Vi har dyktige serviceteknikere som arbeider daglig i marine- og offshoremiljøer, hvor sikkerhet og oppetid er kritiske faktorer.

Caverion samarbeider tett med ledende teknologileverandører for den maritime industrien. Dette gjør oss i stand til å levere den optimale løsningen for kundene våre.

Eksempler på våre tjenester marine og offshore-sektoren

 • Med landstrøm reduseres støy og luftforurensning fra skip i havn: Vi har levert flere «landstrømanlegg til ledende skipsredere.
 • Rask, global respons, inkludert tidlige skadevurdering, for reparasjoner på grunn av brann eller vannskader.
 • Teknologi for redusert forbruk og utslipp: Prosjekter kan inkludere mengdemålere, automatiske ventiler, temperatursensorer, trykk, torsjon og CO2, samt frekvensomformere.
 • Forebyggende vedlikehold som har som formål å unngå eller redusere konsekvensene av utstyrsfeil.

Referanser

Caverion

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Industrispesifikk ekspertise
 • Drifts- og arbeidssikkerhet
 • Kostnadseffektivitet for industrielle prosesser
 • Redusert kostnad og risiko på grunn av forebyggende vedlikehold
 • Effektive installasjonsprosjekter: Nøye forhåndsplanlegging, prefabrikasjon
 • Bærekraft
 • Alle tekniske fagområder fra én kompetent partner
 • Teknisk service og vedlikehold tilgjengelig 24/7