Kraftindustrien

Vi har lang erfaring med kunder innen produksjon og distribusjon av kraft. Vår kunnskap er en garanti for å sikre og effektive prosesser, for profesjonelt vedlikehold og for bygging av fremtidig kompetanse i  kraftanlegg og distribusjonsnettverk. Vi tilbyr deg et  lokalt team som sikrer fagmessig vedlikehold, installasjon, inspeksjon og lokal drift.

Vår kompetanse og kvalitetssystemer sikrer høy  kvalitet i leveransene, som igjen er en viktig del av tilnærmingen når for eksempel en ny driftsmodell skal implementeres. Alle våre handlinger oppfyller høye krav til arbeids- og prosessikkerhet samt strenge miljøkrav

Tidlig etablering av samarbeid

Ved å starte samarbeidet allerede  tidlig i utformings- og utviklingsfasen, kan vi tilby deg en løsning som er økonomisk og optimal, både teknisk og driftsmessig. Vår kunnskap kommer til uttrykk i effektiv prosjektgjennomføring, der vi tar hensyn til alle tekniske aspekter, inkludert vedlikehold. Vi utfører installasjonsprosjekter for kraftindustrien over i Europa og leverer prefabrikkerte produkter over hele verden. 

Effektivitet med prefabrikkering

I installasjonene bruker vi prefabrikkerte komponenter, for eksempel rørkanaler for tilluftsmaskiner og avtrekksvifter. Med optimalisert materialflyt sikrer vi effektiv prosjektledelse og planlegging, kortere ledetider og mindre installasjonsarbeid på anlegget. Arbeids- og prosess-sikkerhet er alltid høyt prioritert i våre prosjekter.

Vårt omfattende tjenestetilbud hjelper deg med å oppnå

 • Avbruddsfri  drift
 • Økt prosesseffektivitet i alle typer kraftanlegg
 • Minimalt med nedetid takket være forebyggende reparasjons- og vedlikeholdsarbeider og 24/7-service
 • Installasjoner i samsvar med omforente tidsplaner, prefabrikkerte komponenter
 • Tilgang til  profesjonelle ressurser og ekspertise som sikrer god kvalitet i det  forebyggende vedlikeholdet
 • Høy kompetanse på nedstenging av atomkraftverk 

Administrasjon av alle tekniske installasjoner

Vi har også kompetansen til å utvikle og administrere tekniske installasjoner, automatisering og anleggstjenester ved kraftanlegg. Vi håndterer alle sider av Teknisk service og vedlikehold og utfører alle typer eiendomstjenester. Vårt Managed Services-konsept sikrer tilfredsstillende drift, energieffektivitet og opprettholdt verdi på utstyret gjennom hele livssyklusen. 

Eiendommen kan kobles til en ekstern overvåkings- og administrasjonstjeneste for å sikre at alle nødvendige betingelser blir oppfylt. Vi kan utvikle og installere sikkerhetssystemersom adgangskontroll, innbruddsalarmanlegg, alarmstasjoner, videoovervåking og brannvernsystemer på avanserte og integrerte plattformer. 

Du får en oversiktlig tjeneste fra én enkelt leverandør med ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige økonomisk stabile partner med bred ekspertise som gjennom og langvarig engasjement sikrer avkastning på investert kapital.

Referanser

"Den nye driftsmodellen hjelper oss med å modernisere virksomheten og tilpasse oss etter endrede behov. Selskapets fremtidige investeringer vil fokusere på en bærekraftig utvikling av det eksisterende produksjonssystemet. Vi har blitt enige med Caverion om omfanget av og innholdet i tjenestene. I beslutningsprosessen la vi spesielt vekt på erfaring og ressurser, tjenestegjennomføring og bærekraftig tilnærming." – Tuomas Timonen, President/CEO, Kemijoki Oy.

"Vi er glad for at Caverion vant den tøffe internasjonale anbudskonkurransen, som ble gjennomført i samsvar med loven om offentlige anskaffelser. For oss var det viktig at Caverion kunne vise til dokumentert erfaring med lignende totalleveranser av rørsystem for kraftanlegg. Det er bra for prosjektet at detaljplanleggingen av høytrykksrørsystemet kan startes i god tid på forhånd." - Tapani Bastman, CEO i Turun Seudun Energiantuotanto.

"Sikkerhet er avgjørende for driften vår, og vi tar også med oss Caverions tiltak for utvikling av sikkerheten på arbeidsplassen. Avtalen sikrer de daglige arbeidsrutinene, og vi mener at den i tillegg vil være gunstig for utviklingsplanene våre." - Kari Kuusela, Executive Vice President i Fingrid.

"Prosjektet har stor betydning for Kemijoki Oy, siden det vil gjøre Seitakorvas-anlegget til én av de største vannkraftmaskinene for generering av utjevningskraft i Finland. Det nye turbinhjulet blir nå smurt med vann i stedet for olje, og det gjør anlegget enda med miljøvennlig. Dette fellesprosjektet forsterker det strategiske partnerskapet vårt med Caverion. Det kombinerer ekspertisen fra begge selskapene og styrker dermed kompetansen."  - Tuomas Timonen, President/CEO i Kemijoki Oy.

Kraftindustrien

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Industrispesifikk ekspertise
 • Drifts- og arbeidssikkerhet på anlegget
 • Kostnadsreduksjon i industriprosessene 
 • Redusert risiko takket være forebyggende vedlikehold 
 • Effektivitet i prosjekter: grundig planlegging, prefabrikkering
 • Rask leveranse av høytrykksrør takket være stor beholdning
 • Pålitelig partnerskap i hele anleggets livssyklus 
 • Alle tekniske fagområder levert fra én kompetent partner 
 • Teknisk service og vedlikehold som er tilgjengelig 24/7