Kjemisk, petrokjemisk, olje- og gassrelatert industri

Vi har omfattende erfaring når det gjelder langsiktige partnerskap med selskaper innen kjemisk, petrokjemisk og olje- og gassrelatert industri. Vår kunnskap og avanserte teknologiske løsninger gir deg kostnadseffektive, avbruddsfrie prosesser som sikrer forutsigbarhet, og reduserer tidkrevende og kostbar nedetid i produksjonen. Våre kompetente medarbeidere er  tilgjengelige 24/7 for raskt å korrigere tekniske problemer i produksjonen.

Vi tar hånd om alt fra planlegging av anlegg til ferdige leveranser og  periodisk service  til service under drift. Våre eksperter forstår spesialkravene knyttet til ulike anlegg og vet hvor viktig produksjonsprosessen, sikkerhet på arbeidsplassen og miljøhensyn er

I installasjonene bruker vi prefabrikkerte komponenter og optimaliserer materialflyten for å sikre effektivitet, god prosjektledelse og -planlegging, kortere ledetider og mindre installasjonsarbeid ute på anlegget. 

Vårt omfattende tjenestetilbud hjelper deg med å oppnå

 • Høy produksjonseffektivitet takket være forbedrede prosesser
 • Forebyggende reparasjons- og vedlikeholdsarbeider for å redusere nedetiden til et minimum 
 • Effektive installasjoner ved bruk av prefabrikkerte komponenter som rør, koblinger,  oppheng og tanker. 
 • Avanserte renromløsninger
 • Service tilgjengelig 24/7 for rask utbedring av feil
 • Tilgang til  profesjonelle ressurser: økt produktivitet, lavere kostnader

Administrasjon av alle tekniske installasjoner

Vi har også kompetansen som skal til for å utvikle og administrere alle tekniske installasjoner, herunder automasjonssystemer,  brann- og sikkerhetsanlegg, ved kjemiske, petrokjemiske og olje- og gassanlegg. Vi håndterer alle sider av Teknisk service og vedlikehold og utfører alle typer eiendomstjenester. Vårt Managed Services-konsept sikrer tilfredsstillende drift, energieffektivitet og opprettholdt verdi på utstyret gjennom hele livssyklusen. 

Eiendommen kan kobles til en ekstern overvåkings- og administrasjonstjeneste for å sikre at alle nødvendige betingelser blir oppfylt. Vi kan utvikle og installere sikkerhetssystemer som adgangskontroll,  innbruddsalarmanlegg, videoovervåking og brannalarmsystemer på avanserte og integrerte plattformer. 

Du får en oversiktelig tjeneste fra én enkelt leverandør med ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige  partner med bred ekspertise som gjennom  langvarig engasjement som sikrer at du får avkastning på investert kapital.

Referanser

"Vi fornyer denne avtalen med Caverion fordi vi er fornøyd med vedlikeholdssamarbeidet vi har. Vi har også tro på at Caverion har kapasitet til å utvikle seg videre som leverandør av vedlikeholdstjenester i et krevende miljø," sier Hannu Luoto, Plant Availability & Engineering Manager, Borealis Polymers Oy.

Kjemisk-petrokjemisk-olje-og-gassrelatert-industri

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Industrispesifikk ekspertise
 • Drifts- og arbeidssikkerhet på anlegget
 • Kostnadsreduksjon i industriprosessene 
 • Redusert risiko takket være forebyggende vedlikehold 
 • Effektivitet i prosjekter: grundig planlegging, prefabrikkering
 • Pålitelig partnerskap i hele anleggets livssyklus 
 • Alle tekniske fagområder levert fra én kompetent partner 
 • Teknisk service og vedlikehold som er tilgjengelig 24/7