IKT 

Vi har inngående erfaring innen samarbeid med IKT-selskaper. Vår ekspertise omfatter energieffektive datasentre, utstyrsrom, nettverk og avanserte renrom. Vi kan utforme og bygge fasiliteter i tillegg til å installere og vedlikeholde kjølesystemer, ventilasjon, klimaanlegg, oppvarming, brannvern- og kontrollsystemer. Vi kan hjelpe kundene våre med bygging og vedlikehold av lokale nettverk i bygninger samt nettverk i og mellom byer og ulike land. 

Vi vet hvor viktig det er med fysisk sikkerhet og datasikkerhet, streng konfidensialitet og å innfri kravene til minst mulig nedetid. Våre prosjekter og engasjerte profesjonelle team innfrir de strenge kravene som stilles til IKT-tjenester og -teknologi. Vi anerkjenner behovet for et sunt inneklima for medarbeiderne, men også nødvendigheten av effektiv ventilasjon, dvs. optimalisering av temperatur og luftfuktighet for utstyr.

Vårt omfattende tjenestetilbud hjelper deg med å oppnå

 • Høy funksjonalitet og god risikostyring 
 • Egnede tekniske installasjoner og automatisering for avbruddsfri, energieffektiv drift 
 • Påkrevde betingelser og optimal energibruk med ekstern overvåkning og styring av tekniske installasjoner 
 • Pålitelige backup- og sikkerhetssystemer på avanserte plattformer: adgangskontroll, innbruddsalarm, sentrale alarmstasjoner,  videoovervåkning og krypterte nettverk
 • Pålitelig teknisk service og vedlikehold 
 • Minimalt med nedetid takket være forebyggende reparasjons- og vedlikeholdsarbeider og 24/7-service

Administrasjon av alle tekniske installasjoner

Vi har også kompetansen til å utvikle og administrere alle tekniske installasjoner, herunder automasjonssystemene samt brann- og sikkerhetsanleggene, ved alle typer IKT-fasiliteter. Vi håndterer alle sider av Teknisk service og vedlikehold og utfører alle typer eiendomstjenester. Vårt Managed Services-konsept sikrer tilfredsstillende drift, energieffektivitet og opprettholdt verdi på utstyret gjennom hele livssyklusen. 

Eiendommen kan kobles til en ekstern overvåkings- og administrasjonstjeneste for å sikre at alle nødvendige betingelser blir oppfylt. Vi kan utvikle og installere sikkerhetssystemer som adgangskontroll, innbruddsalarm, sentraliserte alarmstasjoner, videoovervåking og brannvernsystemer på avanserte plattformer. 

Du får en oversiktlig tjeneste fra én enkelt leverandør med ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige økonomisk stabile partner med bred ekspertise som gjennom og langvarig engasjement sikrer avkastning på investert kapital.

Referanser

"Takket være samarbeidet vårt med Caverion har vi nå et moderne og oppdatert datasenter som sikrer at Tønder kommune fungerer bra. Vi har fått gode råd under hele prosjektet, og er svært fornøyde med arbeidet som Caverion har gjort med å stenge ned to eldre serverrom og forene dem i et nytt og oppdatert datasenter." – Lars Møldrup, Tønder kommune
IKT

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Industrispesifikk ekspertise
 • Drifts- og arbeidssikkerhet på anlegget
 • Kostnads- og energieffektivitet 
 • Redusert risiko takket være forebyggende vedlikehold 
 • Effektivitet i prosjekter: grundig planlegging, prefabrikkering
 • Pålitelig partnerskap i hele livssyklusen
 • Alle tekniske fagområder levert l fra én kompetent partner 
 • Teknisk service og vedlikehold som er tilgjengelig 24/7