Gruvedrift

Forbedring av prosessen og systematisk vedlikeholdet krever en pålitelig og kompetent partner. Vi har erfaring fra prosjektleveranser for gruveselskaper og kraftanlegg. Vår ekspertise dekker alle sider fra utvinning til videreforedling og fra nyinvesteringer til vedlikehold gjennom hele anleggets livssyklus. Våre tekniske eksperter kjenner forholdene og det krevende driftsmiljøet som er i gruver, og vi gir råd om hvilket utstyr som passer best i krevende miljøer.

Vi pre-fabrikkerer komponenter for å forenkle installasjonsprosessen. Vi sikrer effektiv prosjektledelse og planlegging, forkorter ledetider og reduserer tiden på installasjonsarbeid ute på anlegget. HMS-arbeid er alltid høyt prioritert i våre prosjekter.

Vårt omfattende servicetilbud for gruvedrift og kraftanlegg bidrar til at du får tilgang til

 • Ekspertise innen komponent og systemvalg samt installasjon i krevende miljøer
 • Rørsystemer og lagringstanker i samsvar med spesifikasjonene og kvalitetskravene
 • Redusert nedetid på grunn av god planlegging og pre-fabrikkering før installasjon
 • Kompetente og serviceinnstilte teknikere 

Håndterer alle tekniske fagområder

I tillegg til prosessforbedring og teknisk støtte for gruvedrift og anlegg, har vi kompetanse til å utvikle og administrere alle tekniske installasjoner herunder automasjonssystemene, brann- og sikkerhetsanleggene. Vi håndterer alle sider av teknisk service og vedlikehold og utfører alle typer eiendomstjenester. Vårt Managed Services konsept sikrer tilfredsstillende drift, energieffektivitet og opprettholdt verdi på utstyret gjennom hele livssyklusen.

Tekniske installasjoner kan fjernstyres og overvåkes noe som sikrer rask respons når feil oppstår. Vi kan prosjektere og installere integrerte sikkerhetssystemer som adgangskontroll, innbruddsalarmanlegg, videoovervåking og brannalarmsystemer med tilhørende slukkeutstyr.

Ved å velge oss får du sporbare tjenester med kun ett kontaktpunkt som sikrer åpenhet og enkel kommunikasjon.

Referanser

Mining Industry
 

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Industrispesifikk ekspertise
 • Drifts- og arbeidssikkerhet på anlegget
 • Kostnadsreduksjon i industriprosessene
 • Reduserte kostnader og risiko takket være forebyggende vedlikehold 
 • Effektivitet i prosjekter: grundig planlegging, pre-fabrikkering
 • Bærekraftige livssyklusløsninger 
 • Alle tekniske fagområder fra én kompetent partner
 • Teknisk service og vedlikehold som er tilgjengelig hele døgnet