Elektronikkindustrien

Vi har omfattende ekspertise innen prosessutvikling og vedlikehold, rådgivning knyttet til tekniske investeringer og outsourcing av personell i den svært konkurranseutsatte elektronikkindustrien. Vi vet hvor viktig det er både å redusere uforutsigbar, tidkrevende og kostbar nedetid, og å øke effektiviteten og tilgjengeligheten. Det tette samarbeidet vårt med kundene fører til økt kostnadseffektivitet og høyere drifts produktivitet. 

Vi kan forbedre den generelle utstyrseffektiviteten (OEE) på anleggetanvendelighet, hastighet og kvalitet i prosessene utvikles i tett samarbeid med våre kunder i produksjonsindustrien. Det forebyggende vedlikeholdet vi leverer sikrer funksjonalitet, lengre livssykluser og optimale investeringsplaner for utstyr og produksjonssystemer. Vi har også profesjonelle ressurser som tar hånd om planlagte servicearbeider, tekniske installasjoner, utskifting av reservedeler og utvikling av sikkerhetssystemer.

Vårt omfattende tjenestetilbud hjelper deg med å oppnå

 • Økt effektivitet i produksjonsprosessene
 • Kontinuerlig drift takket være innsatsen fra profesjonelle teknikere som jobber på skift 
 • Redusert svinn av kostbare elektroniske komponenter gjennom sporing og utbedring av problemer som fører til feil på produksjonsutstyr
 • Eksperter tilgjengelig 24/7 for å håndtere avbrudd og utbedre problemer i produksjonen 
 • Effektivitet i prosjekter ved bruk av prefabrikkerte komponenter optimaliserte materialflyter 
 • Tilgang til  ressurser og ekspertise for vekslende etterspørsel og nye kundebehov
 • Færre arbeidsskader gjennom forebyggende sikkerhetsarbeid 

Administrasjon av alle tekniske installasjoner

Vi har også kompetansen til å utvikle og administrere alle tekniske installasjoner, herunder automasjonssystemene samt brann- og sikkerhetsanleggene, ved elektronikkproduksjonsanlegg. Vi håndterer alle sider av Teknisk service og vedlikehold og utfører alle typer eiendomstjenester. Vårt Managed Services-konsept sikrer tilfredsstillende drift, energieffektivitet og opprettholdt verdi på utstyret gjennom hele livssyklusen. 

Eiendommen kan kobles til en ekstern overvåkings- og administrasjonstjeneste for å sikre at alle nødvendige betingelser blir oppfylt. Vi kan utvikle og installere sikkerhetssystemer som adgangskontroll, innbruddsalarm, alarmstasjoner, videoovervåking og brannvernsystemer på avanserte og integrerte plattformer. 

Du får en oversiktlig tjeneste fra én  enkelt leverandør med ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige økonomisk stabile partner med bred ekspertise som gjennom og langvarig engasjement sikrer avkastning på investert kapital.

Referanser

Elektronikkindustrien

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Industrispesifikk ekspertise
 • Drifts- og arbeidssikkerhet på anlegget
 • Kostnadsreduksjon i industriprosessene 
 • Redusert risiko takket være forebyggende vedlikehold 
 • Effektivitet i prosjekter: grundig planlegging, prefabrikkering
 • Pålitelig partnerskap i hele anleggets livssyklus
 • Alle tekniske fagområder levert fra én kompetent partner 
 • Teknisk service og vedlikehold som er tilgjengelig 24/7