Bilindustrien

Vi har ekspertise innen prosessutvikling og vedlikehold, rådgivning knyttet til tekniske investeringer og outsourcing  av personell i bilindustrien. Vi vet hvor viktig det er både å øke prosesseffektiviteten og tilgjengeligheten, og samtidig redusere uforutsigbar, tidkrevende og kostbar nedetid i produksjonen. Det tette samarbeidet vårt med kundene fører til økt kostnadseffektivitet og høyere produktivitet

I tett samarbeid med våre kunder kan vi forbedre den generelle utstyrseffektiviteten (OEE) på anlegget – dvs. anvendelighet, hastighet og kvalitet i prosessene. Det forebyggende vedlikeholdet vi leverer sikrer funksjonalitet, lengre livssykluser og optimale investeringsplaner for utstyr og produksjonssystemer. 

Vi har også profesjonelle ressurser som tar hånd om planlagte servicearbeider, tekniske installasjoner, utskifting av reservedeler og utvikling av sikkerhetssystemer. I tillegg til å sikre høy kvalitet fokuserer vi på arbeids- og prosessikkerhet.

Vårt omfattende tjenestetilbud hjelper deg med å oppnå

 • Effektivitetsøkning i produksjonsprosessene 
 • Minimalt med nedetid takket være forebyggende reparasjons- og vedlikeholdsarbeider
 • Avansert varmegjenvinning, ventilasjon og klimaanleggsystemer for bilmonteringshaller
 • Utstyr med høy energieffektivitet som innfrir IE3 Premium-effektivitetsstandarder
 • Minimalt svinn av kostbare komponenter takket være godt vedlikeholdt utstyr
 • Eksperter tilgjengelig 24/7 for å løse tekniske problemer i produksjonen 
 • Effektivitet i prosjekter ved bruk av prefabrikkerte komponenter 
 • Utplasserte ressurser og ekspertise 

Administrasjon av alle tekniske installasjoner

Vi har også kompetansen til å utvikle og administrere alle tekniske installasjoner, herunder automasjonssystemene samt brann- og sikkerhetsanleggene, ved bilproduksjonsanlegg. Vi håndterer alle sider av Teknisk service og vedlikehold og utfører alle typer eiendomstjenester. Vårt Managed Services-konsept sikrer tilfredsstillende drift, energieffektivitet og opprettholdt verdi på utstyret gjennom hele livssyklusen. 

Eiendommen kan kobles til en ekstern overvåkings- og administrasjonstjeneste for å sikre at alle nødvendige betingelser blir oppfylt. Vi kan utvikle og installere sikkerhetssystemer som adgangskontroll,  innbruddsalarm, alarmsentraler, videoovervåking og brannvernsystemer på avanserte plattformer. 

Du får en oversiktlig tjeneste fra én enkelt leverandør med ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige økonomisk stabile partner med bred ekspertise som gjennom og langvarig engasjement sikrer avkastning på investert kapital.

Referanser

"Vi er glade for å ha en partner som både har den nødvendige systemkompetansen og en omfattende erfaring med bestillinger av denne størrelsen. SMP har kunnet stole på erfaringen og ekspertisen til Caverion i byggingen av SMP-fabrikken i Neustadt an der Donau." - Manuel Ötsch. Fabrikksjef.
Bilindustrien

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Industrispesifikke løsninger og ekspertise
 • Drifts- og arbeidssikkerhet på anlegget
 • Kostnadsreduksjon i industriprosessene 
 • Redusert risiko takket være forebyggende vedlikehold 
 • Effektivitet i prosjekter: grundig planlegging, prefabrikkering
 • Pålitelig partnerskap i hele anleggets livssyklus
 • Alle tekniske fagområder levert fra én kompetent partner
 • Teknisk service og vedlikehold som er tilgjengelig 24/7