Annen industri

Vi hjelper kunder innen en lang rekke industriområder. I fellesskap utvikler og vedlikeholder vi produksjonsprosesser, vi tar hånd om kostnadseffektivt forebyggende vedlikehold, gir råd om investeringer og leverer fleksible ressurs- og driftsutsettingstjenester.

Vi har ekspertise på hele servicekjeden fra planlegging, bygging og drift av funksjonelle, energieffektive og sikre industrianlegg og andre fasiliteter. Vårt serviceomfang innenfor vedlikehold kan variere fra enkeltoppdrag til omfattende teknisk utvikling og forebyggende vedlikehold av produksjonsprosesser, og hele veien til integrert fasilitetsadministrasjon i hele anleggets livssyklus.

Vi kan tilby standardiserte tekniske systemer og et godkjent servicenivå  for lokaliteter som butikker og lagre på tvers av et helt land. Vi har kort responstid på tilkalt service og forespørsler. Vår korrigerende vedlikehold-service er tilgjengelig 24/7.

Administrasjon av alle tekniske installasjoner

Vi har også kompetansen til å utvikle og administrere alle tekniske installasjoner, herunder automasjonssystemene samt brann- og sikkerhetsanleggene, ved industrielle fasiliteter. Vi håndterer alle sider av Teknisk service og vedlikehold og utfører alle typer eiendomstjenester. Vårt Managed Services-konsept sikrer tilfredsstillende drift, energieffektivitet og opprettholdt verdi på utstyret gjennom hele livssyklusen. 

Eiendommen kan kobles til en ekstern overvåkings- og administrasjonstjeneste for å sikre at alle nødvendige betingelser blir oppfylt. Vi kan utvikle og installere sikkerhetssystemer som adgangskontroll, innbruddsalarm, sentraliserte alarmstasjoner, videoovervåking og brannvernsystemer på avanserte plattformer. 

Du får en oversiktlig tjeneste fra én  enkelt leverandør med ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige økonomisk stabile partner med bred ekspertise som gjennom og langvarig engasjement sikrer avkastning på investert kapital.

Referanser

Annen-industri

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

  • Industrispesifikk ekspertise
  • Drifts- og arbeidssikkerhet på anlegget
  • Kostnadsreduksjon i industriprosessene
  • Redusert risiko takket være forebyggende vedlikehold 
  • Effektivitet i prosjekter: grundig planlegging, prefabrikkering
  • Pålitelig partnerskap i hele livssyklusen
  • Alle tekniske fagområder levert fra én kompetent partner 
  • Teknisk service og vedlikehold som er tilgjengelig 24/7