Industri

Industri

Vi tilbyr våre industrikunder spesialisert kunnskap, konsepter og løsninger basert på flere tiår med erfaring. Vi kan øke effektiviteten i produksjonen ved å utvikle prosessene og foreta teknisk service og forebyggende vedlikehold.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er høyt prioritert i alle våre prosjekter. Vi ser  viktigheten av god arbeidshelse, forebyggende sikkerhetsarbeid og tilpassede beredskapsplaner for å håndtere nødsituasjoner, samt å redusere miljøpåvirkningen og å overholde lover og regler knyttet til miljø. Som kunde får du tilgang til vårt lokale fagpersonell.

Forbedre OEE

Vår ekspertise knyttet til økt generell utstyrseffektivitet (overall equipment effectiveness – OEE) bidrar til bedret oppetid, høyere kvalitet og forbedret prosessrate på produksjonsanleggene. Dette gjør vi ved å fjerne faktorene som forsinker prosessen og fører til feil som igjen medfører til sløsing av materiell og tapt  produksjonstid.

I tett samarbeid med deg som kunde øker vi:

 • oppetiden
 • hastigheten
 • kvaliteten på produksjonsprosessen 

Vi gir råd og støtte  knyttet til  tekniske investeringer gjennom  hele levetiden til anlegget. Dette kan være  nye produksjonslinjer og/eller utstyrsfornyelser. Les mer om dette under Rådgivning.

I våre tjenester knyttet til Managed Services for industri, tilbyr vi rett kompetanse, økt fleksibilitet og kostnadseffektivitet, for eksempel ved å utplassere personell i din virksomhet for å dra nytte av felles kunnskap og erfaring.

Teknisk service og vedlikehold for industri omfatter:

 • planlagt og periodisk servicer alle installasjoner
 • renovering og levering av reservedeler

Vi kan også installere og drifte  elektroniske sikkerhetssystemer som adgangskontroll, innbruddsalarmsystemer, videoovervåking, brannalarmanlegg og tilhørende slokkeutstyr. Vi gir kvalitetsgaranti for de tekniske produktene vi installerer.
 

Optimale løsninger for hver industrikundes behov

Som kunde hos oss har du tilgang på et komplett servicekonsept som dekker hele spekteret fra tilkalt service til planlagt periodisk service og vedlikehold. Vi bistår i planlegging og gjennomføring av  prosessforbedring og forebyggende vedlikehold i den hensikt å dekke hele livssyklusen til produksjonsanlegget.

Vi har som mål å være din foretrukne partner som sikrer avkastning på investert kapital gjennom langsiktige samarbeidsavtaler. Som kunde får du tilgang til alle våre tjenester og all aktivitet er sporbar og med kun ett kontaktpunkt inn i vår organisasjon uavhengig av anleggets geografiske plassering. Som en flerfaglig teknisk entreprenør leverer vi tilpassede løsninger for alle dine spesifikke behov.

Les mer om Energy Performance Contracting og Operational Performance Contracting

Les om Caverions forsknings- og utviklingssenter.

Les mer om industrispesifikke løsninger: næringsmidler, gruvedrift, kjemisk, petrokjemisk, olje og gass, energi, metall og stål, marine og offshore, skogbruk, papir og treproduksjon, elektronikk, bilindustri, IKT, annen industri.

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Industrispesifikk ekspertise
 • Drifts- og arbeidssikkerhet på anlegget
 • Kostnadsreduksjon i industriprosessene
 • Økt oppetid på anleggene, takket være forebyggende vedlikehold 
 • Effektivitet i prosjekter: grundig planlegging, pre-fabrikkering
 • Bærekraftige livssyklusløsninger
 • Alle tekniske fagområder levert fra én kompetent partner
 • Teknisk service og vedlikehold som er tilgjengelig hele døgnet