Tekniske entreprenører

Vi har erfaring med å arbeide i tett samarbeid med tekniske entreprenører. I fellesskap kan vi tilby spesialkompetanse og ekstra ressurser til kunder i både privat og offentlig sektor. Vår kompetanse på tekniske bygningssystemer og teknologi dekker hele livssyklusen til både eiendommer, industrianlegg og infrastruktur. Vi kan bygge og utvikle bærekraftige urbane miljøer som utnytter mulighetene som digitalisering og  nye teknologiske løsningene gir oss.

Vi utvikler, installerer og ivaretar løsninger som gjør eiendommen funksjonell, sikker og energieffektiv –og enkel å tilpasse til fremtidige krav. Vi har også omfattende erfaring innenfor avfallshåndtering, systemer for sikkerhet samt oppkobling til høyhastighetsnettverk som blant annet muliggjør adgangskontroll, innbruddsalarmanlegg, videoovervåking og audio-visuelle løsninger. 

Vårt omfattende tjenestetilbud hjelper tekniske entreprenører å oppnå

  • Ekspertise på tekniske totalløsninger for eiendommer 
  • Effektiv, pålitelig og integrert prosjektlevering med bare ett kontaktpunkt 
  • Profesjonell prosjektledelse
  • Forutsigbar kvalitet og pålitelige kostnadsberegninger 

Vi er en kompetent partner for tekniske entreprenører

Caverion kan ta hele ansvaret for planlegging, konstruksjon, drift og vedlikehold av alle tekniske systemer og løsninger.

Du får en oversiktlig tjeneste fra én enkelt leverandør og ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og økonomisk stabile partner med bred ekspertise og langvarig engasjement. 

Vi kan også ta oss av energivurderinger og myndighetspålagte inspeksjoner. Ved behov kan vi planlegge og implementere endringer som kreves for å klargjøre eiendommen for sertifiseringer som f.eks. LEED. 

Referanser

Teknisk-entreprenører

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

  • Reduserte prosjektkostnader og risikoer for tekniske entreprenører
  • Avanserte og integrerte byggtekniske systemer som sørger for funksjonalitet og sikkerhet
  • Fokus på livssyklus som gir kostnads- og energieffektivitet 
  • Bærekraft gjennom livssyklusløsninger
  • Avtaler med tydelige ansvarsområder