Byggentreprenører

Vi har en solid merittliste å viste til når det gjelder vellykkede prosjekter og tett samarbeid med byggentreprenører. Gjennom samarbeid utvikler vi bærekraftige urbane miljøer som er basert på moderne tekniske systemer, og der man utnytter mulighetene som ligger i digitalisering og automatisering.

Vi utvikler, installerer og ivaretar bygningsløsninger som gjør eiendommen funksjonell, sikker og energieffektiv  og enkel å tilpasse til fremtidige krav. Våre eksperter kan gi merverdi og konkurransedyktighet gjennom profesjonell rådgivning om hvordan du bør håndtere kompleksiteten knyttet til de tekniske systemene og de foretrukne løsningene.

Vi har omfattende erfaring innenfor automatisert avfallshåndtering, sikkerhetssystemer slik som adgangskontroll, innbruddsalarm, brannalarmsystemer med varsling og automatiske slukkeanlegg samt videoovervåkingssystemer knyttet sammen i høyhastighetsnettverk.

Vi foretrekker å bruke ny og energieffektiv teknologi til tekniske installasjoner og som i tillegg er funksjonell og fremtidsrettet. Globalt anerkjente sertifikater gir oss mulighet til å installere rørsystemer for sykehusgass, sprinkleranlegg og industrigass. Vi tilpasser installasjonene i samsvar med avtalt budsjett, og vi justerer tjenestene våre samt tidsplanen ut fra det samlede prosjektbudsjettet

Vårt omfattende tjenestetilbud hjelper byggentreprenør å oppnå

  • Effektiv, pålitelig og integrert prosjektleveranse med bare ett kontaktpunkt til Caverion
  • Profesjonell prosjektledelse
  • Ekspertise på tekniske totalløsninger for eiendommer
  • Forutsigbar kvalitet og pålitelige kostnadsberegninger    

Vi er en partner med komplette tjenester

Vi kan gi entreprenører råd om tekniske systemer og byggteknologi samt automatisering. Vi tar hånd om design og teknologi, prosjektledelse, og prosjektgjennomføring. Vi kan også øke energieffektiviteten, dekke hele spekteret innenfor det tekniske vedlikeholdet og håndtere alle eiendomstjenester.

Caverion kan ta hele ansvaret for planlegging, installasjon, drift og vedlikehold av alle tekniske systemer og løsninger, herunder varme og sanitær, ventilasjon og klimaanlegg, kjøling, elektro, IKT, automasjon og sikkerhet.

Med en komplett løsning har du alt på ett sted, og dette sikrer smidige, integrerte prosesser samt redusert risiko og totalkostnad. Ved å velge oss som din samarbeidspartner får du sporbare tjenester fra kun én enkelt leverandør med kun ett kontaktpunkt inn til Caverion for all kommunikasjon.

Vi tar oss også av energivurderinger knyttet til lovpålagte inspeksjoner. Ved behov planlegger og implementerer vi de forbedringer som blir foreslått og sørger for at eiendommen tilfredsstiller kravene i f.eks. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design Certifivation).

Vi skal være din pålitelige partner som jobber for at du lykkes med dine mål i et langsiktig engasjement.

Referanser

"Dette er et utfordrende prosjekt både teknisk og på grunn av de stramme tidsrammene. Solid teknisk kompetanse er derfor helt avgjørende for oss. Vi har samarbeidet med Caverion tidligere, og vet at de er en svært kompetent partner. Under avtaleforhandlingene forstod vi at Caverion var villig til å ta utfordringen, så da vet vi at prosjektet er i gode hender." - Kari Sundelin, byggsjef hos Skanska.

"Vi har et godt samarbeid med Caverion, og sammen gjør vi vårt beste for at sluttkunden skal få et optimalt bygg." - Roar Alstad, prosjektleder hos Skanska.

"Dette er et svært krevende prosjekt, både på grunn av den stramme tidsplanen og det faktum at arbeidet utføres i næringslokaler som hele tiden er i bruk. For å lykkes kreves smidig samarbeid mellom de involverte partene. Når vi valgte partner i samråd med kunden, la vi vekt på både det økonomiske og kontaktpersonenes evne til god kommunikasjon og tekniske kompetanse. Vi føler at vi har et godt team som kan overgå kundens forventninger." - Pekka Siponen fra Fira Oy.

"Dixis kontor- og handelssenter har fått en fantastisk start. Dermed har vi også kunnet gå i gang med fase to. Den første fasen resulterte i at LEED Platinum-sertifikatet ble tildelt et handels- og kontorsenterprosjekt for første gang i Finland. Det var mye på grunn av de tekniske installasjonene at vi fikk sertifikatet, og det la et godt grunnlag for det videre samarbeidet med Caverion i neste fase." - Timo Lehmus, sjef for YITs avdeling for eiendomsutvikling.

"Det følger store fordeler med å engasjere en teknisk totalentreprenør som kan levere alle fagene. For oss som kunde minsker dette risiko, og sparer oss tid og penger da vi kun trenger å forholde oss til et kontaktpunkt hos Caverion for alle tekniske fag. En annen viktig fordel er at en teknisk totalentreprenør fjerner grensesnittene mellom fagene, slik at ingenting faller mellom stolene." - Svein Even Dale, Avdelingssjef for Veidekke Sogn og Fjordane.

"KlimaTak™ vil øke kvaliteten på bygningen og sikre godt innemiljø og klima for elevene." - Geir Garlid, Prosjektleder i Bergen kommune.

"VVO er Finlands ledende utleieboligselskap. Energikostnadene har i løpet av 2000-tallet utgjort en stadig større del av eiendommenes vedlikeholdskostnader, og energieffektivitet spiller derfor en viktig rolle i virksomheten. I de nye byggeprosjektene våre prøver vi å finne løsninger som kan sikre godt inneklima og på den måten gode arbeidsforhold på en energieffektiv måte. Prosjektet på Lauri Korpisen katu utenfor Helsinki vil omfatte mange slike løsninger, herunder automatisk behovsstyrt ventilasjon. De som bor i bygningen, får det enkelt ved at systemene er automatiserte og at de sikrer energieffektivitet." - Anna Ritonummi, prosjektleder hos VVO.

Building companies

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

  • Reduserte prosjektkostnader og risikoer
  • Avanserte tekniske systemer for funksjonalitet, og sikkerhet
  • Fokus på livssyklus: Kostnads- og energieffektivitet
  • Bærekraft
  • Overholdelse av lover og forskrifter
  • Avtaler med tydelige ansvarsområder