Hovedentreprenører

Hovedentreprenører

Vårt lange og nære samarbeid med byggebransjen og entreprenørene har resultert i bygg med tekniske infrastruktur av høy kvalitet og pålitelighet, samt svært fornøyde brukere. Vi forstår utfordringene og de spesifikke kravene som er knyttet til krav om avkastning på investert kapital og prosjektet ditt. Våre eksperter kan tilby økonomiske og optimale løsninger, både teknisk og driftsmessig. Som uavhengig operatør kan vi tilby den mest effektive totalløsningen – til avtalt tid og innenfor de avtalte budsjettrammene.

Byggtekniske løsninger av høy kvalitet for entreprenører

Vi planlegger kostnadseffektive, bærekraftige og funksjonelle tekniske systemer til eiendommer i urbane strøk, som er fleksible slik at de tilpasses til eventuelle fremtidige krav. Våre eksperter sikrer at boliger, forretningslokaler og infrastruktur er trygge og funksjonelle.

Vi sikrer miljøvennlighet og komfort i

 • Leiligheter og boligbygg
 • Kontorer
 • Kjøpesentre
 • Hoteller
 • Restauranter
 • Offentlige bygg
 • Terminaler og stasjonsbygg

Vår ekspertise garanterer sikkerhet og oppetid i

 • Industrilokaler
 • Vegtunneler

I tillegg kan vi designe og bygge

 • Avanserte renrom
 • Datasemtre
 • Automatisering i alle bygg

som sikrer kontinuerlige prosesser i produksjon og forskning, samt at det støtter opp om de krav som ligger i det automatiserte samfunnet.

Vi tar ansvar for den tekniske totalløsningen

Ved at Caverion tar ansvar for hele den tekniske totalløsningen får du nøyaktig budsjettering og forutsigbare langsiktige kostnader for eiendommen. Tjenestene våre dekker hele livssyklusen for eiendommen. Finansieringsmodellen i Managed Life Cycle-konseptet vårt er basert på en fast månedspris gjennom hele kontraktsperioden for livsløpet, og inkluderer alt forbruk av vann, strøm, oppvarming og kjøling.

Vi gir deg en sparegaranti gjennom serviceavtaler basert på beregninger og kalkyler for økt kostnadseffektivitet på dine eksisterende bygg og eiendommer. Energispareprosjekter medfører redusert energiforbruk på 5–20 %. Avkastningen på investering er 1–5 år for små prosjekter og 8–10 år for store prosjekter.

Les også om Caverions forsknings- og utviklingssenter, der vi utarbeider avanserte løsninger og produkter som skal bidra til trygge, sunne og behagelige omgivelser for mennesker.

Les mer om vårt samarbeid med entreprenører, facility management selskaper og konsulenter.

Referanser

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Reduserte prosjektkostnader og risiko
 • Avanserte tekniske systemer for funksjonalitet, og sikkerhet
 • Fokus på livssyklus: Kostnads- og energieffektivitet 
 • Bærekraft
 • Overholdelse av lover og forskrifter
 • Avtaler med tydelige ansvarsområder