Sentrale nøkkelpersoner

Kontakter:

14
FILTRER
Torodd Lund
AV-ekspert
Ole Kristian Lunde
Head of Communications
Bjørn Warmdal
HR Business Partner
Region Nord-Vest
Morten Dolvik
HR Sjef
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
Jon Eggen-Johansen
Salgssjef
Sikkerhet
Hanne Toverud
HR Business Partner og Rekruttering
Region Øst
André Nielsen
Sentral Tillitsvalgt
Sigrunn Hernes
Internal Communications Manager
Svein Ola Lunde
HMSK-Leder
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
Erling Mellemstrand
Salgssjef Prosjekt Norge
Ove Kjelby
Salgssjef E-mobility