Få oversikt over ditt energiforbruk gjennom EOS-system. Ta kontroll, og spar penger.

Med Energioppfølgingssystem (EOS system) får du både forståelse og oversikt over bygg og anleggs…

Med Energioppfølgingssystem (EOS system) får du både forståelse og oversikt over bygg og anleggs energiforbruk slik at det er enkelt for deg å minske forbruket. Da kan du sikre at du verken bruker mer eller mindre energi enn nødvendig. Spar penger, få kontroll på energiforbruket.

 

 
 

Med energioppfølging kartlegger vi systematisk hvordan byggene dine bruker energi, og hvor vi kan oppnå besparelser. Gjennom energiovervåkningen og EOS (energioppfølgingssystem) sikrer du optimal drift av alle tekniske anlegg. Du får full oversikt over eventuelle avvik og feil på de tekniske anleggene.

Oversikt til enhver tid i online portal

Strømforbruket på alle bygg blir nøye overvåket, og du har til enhver tid full oversikt i vår online portal.

Du kan når som helst eksportere en rapport med energiforbruk, samt avvik som kan komme av feil bruk av anlegge (f.eks. kan ventilasjonsanlegget stå på midt på natta mens ingen bruker bygget, eller lys i rom som er tomme mesteparten av dagen).

Energiforbedrende tiltak

Enten du har eget driftspersonell, eller ønsker bistand til å bruke energioppfølgingssystemet vil du få tilgang til rapporter med forslag til energiforbedrende tiltak, basert på dataene fra ditt bygg eller anlegg.

Hva slags bygg og anlegg passer Energiovervåkning for?
Grunnprinsippene for overvåking av alle typer anlegg, uavhengig om det er næringsbygg, skolebygg, barnehager, dagligvarebutikker, butikker, bensinstasjoner eller offentlige yrkesbygg, er nesten identiske.

Det betyr at uansett hva slags bygning eller hva slags tekniske anlegg bygget ditt har, så vil et EOS-system gi store fordeler, i fomr av redusert energiforbruk, og lavere kostnader.

Ett anlegg kan genere mengder av data som gjør at folk både med og uten ekspertise vil drukne i informasjon, om de ikke har et verktøy som filtrerer og som synliggjør data som faktisk betyr noe.

Ta kontroll på ditt energiforbruk med EO-systemet Discover 2.0


Med Discover 2.0 kan du selv bestemme hvilke data som skal overvåkes, sette egne grenseverdier, og si hva som skal presenteres i den online portalen. Som byggeier får du en høy kost/nytte verdi, og driftsansvarlige får mer effektive arbeidsprosesser.


Dette får du med EOS DISCOVER 2.0

  • Komplett EOS for de fleste behov.
  • Miljø og avfallsmodul for rapportering av CO2.
  • Produksjonsmodul for måling og rapportering av energibruk til produksjon av enheter.
  • FDV modul for registrering av FDV dokumentasjon.
  • Avansert rapportmodul for design av egne rapporter som kan sendes automatisk på e-post til utvalgte mottakere.
  • Alarmmodul for automatisk rapportering av avvik via SMS og e-post til utvalgte mottakere.


Tilleggsmoduler inkluderer:

  • El. sikkerhet (overvåker kvalitet på kraftleveransen)
  • Inneklima (overvåker Radon, CO2, VOC, Svevestøv, temp og fukt)
  • Modul for El-bil lading til borettslag/sameier
  • Fakturamodul som kan benyttes til avregning av alle energikilder for alle leietagere i alle typer bygg.

 

 

Bruker bygget ditt for mye energi?

Sjekk selv på 2 minutter med vår energikalkulator.

Sjekk energiforbruk

 
 
 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft