Energivurdering tekniske anlegg

Energivurderingen stimulerer til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold…

Energivurderingen stimulerer til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene. Energivurdering av tekniske anlegg i bygninger skal gjennomføres hvert fjerde år, første gang senest to år etter at bygningen er tatt i bruk.

 

 
 

Energimerkeforskriften om energivurdering tekniske anlegg

Energivurdering av tekniske anlegg i bygninger skal gjennomføres hvert fjerde år, første gang senest to år etter at bygningen er tatt i bruk.

Energivurderingen stimulerer til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.
Energimerkeforskriften pålegger eier av en bygning å sørge for at bygget er energimerket ved salg og utleie av eiendom. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2010.

Fra 1. juli 2016 er det ENOVA som forvalter energimerketsystemet. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) er tilsynsmyndighet.

Energimerkeordningen omfatter to felt:

  • Energivurdering av tekniske anlegg. Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter.
  • Energiattest for bygninger

Hvilke tekniske anlegg omfattes av energivurderingsordningen

Det er innført tre ordninger for energivurdering: 

  • Energivurdering av kjelanlegg
  • Engangsvurdering av varmeanlegg
  • Energivurdering av klimaanlegg, inkludert ventilasjonsanlegg

Energivurderingsrapport

Energivurderingen skal sammenfattes i en rapport med forslag til utbedringstiltak. Det er eier av bygget som er ansvarlig for at vurderingene blir gjennomført.

Rapporten vil imidlertid gi god informasjon til eventuelle kjøpere og leietakere av bygget, og skal registreres i NVEs energimerkesystem. Se mer om ordningene på www.energimerking.no

Energimerking av bygningen og energivurderingen av anlegg kan gjøres samtidig for å få best mulig effektivitet.

 

Bruker bygget ditt for mye energi?

Sjekk selv på 2 minutter med vår energikalkulator.

Sjekk energiforbruk