BIM sikrer bærekraftig drift og vedlikehold

Riktig planlegging er avgjørende for å ivareta sikkerheten og bærekraften i investeringen og…

Riktig planlegging er avgjørende for å ivareta sikkerheten og bærekraften i investeringen og byggeprosjektet ditt. Med Building Information Modelling (BIM) blir mapper, papirer og kart erstattet med en digital kopi som viser hele bygget med all innebygget teknologi. Da unngår du at utførende fagarbeidere på prosjektet jobber etter gamle tegninger.

BIM: Øk effektiviteten med en digital kopi av bygget ditt.

I store byggeprosjekter jobber dusinvis av leverandører med gjensidig avhengige, men stadig skiftende prosjektplaner. Dette kan lett føre til feiljusteringer, misnøye, forsinkelser i arbeidet og risiko for store kostnadsoverskridelser. Dette kan du forhindre i byggeprosjektet ditt ved bruke Building Information Modelling (BIM).

BIM tar i bruk programvare og 3D-modellering til å en digital modell av bygget – med alle fysiske og funksjonelle egenskapene.

Resultatet er altså en visuell modell av bygget i sanntid. Den kan du bruke til å kjøre simuleringer, forbedre kommunikasjonen og avdekke potensielle problemer før de oppstår.

Fordeler med BIM i et nytt byggeprosjekt

  • Bedre samarbeid og kommunikasjon reduserer kostnader og risiko
  • Forbedret og mer pålitelig planlegging av leveranser
  • Oversiktlige kostnadsestimater
  • Nøyaktig visualisering av prosjektet før bygging
  • Tryggere byggeplasser
  • Nøyaktig dokumentasjon for effektivt vedlikehold av bygget og fremtidige ombygginger

Bedre beslutningsgrunnlag med Building Information Modelling

BIM gir bygget og all innebygget teknologi en tydelig visuell fremstilling. Dette gir store fordeler både under selve byggeprosjektet og den fremtidige driften av bygget. For eksempel kan vedlikeholdsteamet enkelt se hvor alt teknisk utstyr er. Bedre og enklere dokumentasjon sparer dessuten tid og reduserer risikoen for feil i vedlikeholdet.

Vil du bli kontaktet?