Sigrunn Hernes

Sigrunn Hernes
Sigrunn Hernes
Internal Communications Manager
Synliggjør kompetansen, erfaringen og de gode historiene i Caverion gjennom tekst og bilder.