Ullevål universitetssykehus, Bygg for nye akuttfunksjoner

 
 
 

Verdi 20 millioner

År 2012-2014

Nybygg: 3 700 m2 Rehab: 1 000 m2

 

Problemstilling

Det nye bygget for akuttfunksjoner på Ullevål universitetssykehus skulle innenfor et begrenset areal huse et betydelig antall avanserte funksjoner. I tillegg skulle det nye bygget ligge tett inntil eksisterende akuttmottak andre bygninger som skulle være i full drift under byggeperioden.

Det eksisterende akuttmottaket skulle rehabiliteres når nybygget var tatt i bruk Logistikk og montasjerekkefølge ville bli en viktig utfordring i byggeprosessen.

Løsning

Prosjektet startet med en samhandlingsfase hvor alle aktørene sammen gikk i gjennom prosjektet.

Problemstillinger som ble tatt opp ble løst i felleskap. Sammen fant vi frem til riktige løsninger både i forhold til byggherrens krav og byggets fremdrift. Hovedpunktene ble omforent i en felles fremdriftsplan.

Under samhandlingsfasen ble både byggherre, hovedentreprenør og underentreprenører kjent med hverandre. Dette muliggjorde en effektiv montasje med kort byggetid og komplekse tekniske løsninger.

Resultatet ble et høyteknologisk mottak som beskrives som «state-of-theart ». Prosjektet ble levert i henhold til avtalt overleveringsdato.

Bygget inneholder akuttmottak, operasjonsstuer, smittestue, og hybrid operasjonsstue med både operasjons- og radiologifunksjoner i ett og samme rom. I tillegg er det satt opp intensivavdeling, luftsmitteisolater, og isolat med NBC-funksjoner. Det er også anlagt postoperative funksjoner og aller siste teknologi i ett nytt CT-laboratorium.

 
 

Etter sammenslåing av sykehusene Aker, Ullevål, rikshospitalet og Radiumhospitalet skulle flere akuttfunksjoner overføres til Ullevål.

Dette krevde en kraftig oppgradering av akuttfunksjonene på Ullevål. Ved en utbygging ville man også få vesentlig kvalitetsøkning med hensyn til logistikk, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.