Torgbygget, Rehabilitering av Nydalsveien 33

 
 
 

2015-2016

6000 kvadratmeter

BREEAM Very Good

 

Problemstilling

Bygget skulle tilfredsstille BREAAM Very Good, med strenge energikrav til tekniske anlegg med et høyt krav til dokumentasjon. Utfordringen ble forsterket ytterligere da det i byggeperioden var krevende med drift i senteret og i hotellet ved siden av. I tillegg var det tekniske utfordringer og etablering av ny adkomst til Nydalen T-banestasjon.

Klimataksløsningen skulle beholdes, men ombygges til ny teknisk løsning og lay-out.

Løsning

Prosjektet ble gjennomført som en TTE- leveranse, hvor god tverrfaglig planlegging og gjennomføring var viktig for å tilfredsstille byggherre og arkitekt. Lys, varme og ventilasjon har behovsstyrte løsninger som ivaretar et godt inneklima med god luft, riktig temperatur og godt lys.

 
 

Torgbygget sto ferdig i 2003 og skulle oppgraders og utvides. Bygget inneholder kontorer de øverste etasjene og handelsarealer i de nederste. Backe Stor-Oslo bygde Torgbygget i 2003. Caverion (den gang YIT), var teknisk totalentreprenør, og fikk samme ansvar under rehabiliteringen.