Sulland Gruppen, Kuttet energiforbruket opp mot 20%

 
 
 

Rammeavtale ServiFlex

19 bygg

2014-løpende

 

 Vi har som mål at våre aktiviteter skal ha minst mulig belastning på miljøet. Gjennom et energieffektiviseringsprosjekt med Caverion har vi hittil klart å kutte vårt årlige forbruk opp mot 20%.  

Torje Sulland, Innkjøpssjef, Sulland Gruppen

 

Problemstilling

Med 27 aksjeselskaper, og 22 bilforretninger har Sulland Gruppen en stor eiendomsmasse som krever mye energi. Før samarbeidet med Caverion brukte de mye unødvendig energi.

Sulland Gruppen har som mål at deres aktiviteter skal ha minst mulig belastning på miljøet, og derfor inngikk de et samarbeid med Caverion om å energieffektivisere byggene sine.

I tillegg ønsket Sulland Eiendom å knytte mest mulig service til én leverandør for alle lokasjoner rundt om i landet, da dette vil være kostnadsbesparende i form av mindre administrasjon.

Løsning

I 2014 fikk Caverion oppdrag å legge inn alle de tekniske anleggene til Sulland Eiendom på SD-anlegg.

Det ble Caverions egen løsning med e-drift som ble valgt. Samme oppdrag omhandlet også å hente inn måleverdier fra alle energimålere som Sulland Eiendom faktureres energiforbruk av.

Formålet for hele prosjektet Sulland Eiendom satte i gang er å skaffe verktøyet de trenger for og optimalisere energiforbruket på eiendomsmassen sin samt og overvåke de tekniske anleggene de besitter.

Siden 2014 er avtalen nå utvidet til å gjelde totalt 23 lokasjoner. Gjøvik og Mjøsområdet (Kongsvinger, Elverum og Otta), Jessheim, Bodø, Harstad, Mo i Rana, Trondheim, Verdal og Tromsø. Det er også inngått avtale om drift og tuning av tekniske anlegg. Dette innebærer at Caverion får ansvaret for å følge opp alle de tekniske anleggene som Sulland Gruppen har i sine bygg spredt rundt i hele Norge.

Avtalen inkluderer overvåking av de tekniske anleggene ved hjelp av SD-anlegget. Dette innebærer at Caverion skal sikre optimal drift av alle tekniske anlegg og rapportere inn avvik og feil på de tekniske anleggene.

I tillegg følger Caverion med på energiforbruk (ved hjelp av EOS) på alle bygg og rapporterer inn forslag til energiforbedrende tiltak samt avvik i energiforbruk som f.eks. kan komme av feil bruk av anleggene.

 
 

Sulland Gruppen inngikk et samarbeid med Caverion om å energieffektivisere byggene sine. Hele 142 energieffektiviserende tiltak er gjennomført på 19 bygg, og gir en energireduksjon på opp mot 20%. Byggene har nå SD-anlegg, og er knyttet opp mot et energi- oppfølgingssystem (EOS).