Stavanger universitetssykehus, Dagkirurgi og tannhelsesenter

 
 
 

8 000 kvadratmeter

År 2013-2016

Verdi 75 millioner

 

Problemstilling

Da Torgveien 21 opprinnelig var planlagt som et kontorbygg manglet det plass til de avanserte teknologiene som kreves for å utføre helsetjenester og operasjoner.

Prosjektet hadde en stram tidslinje. Under byggetrinn to måtte det være mulig å bruke de ferdige arealene fra byggetrinn en, mens installasjonsarbeidet fortsatte.

Løsningene måtte være topp moderne, da renrom har strenge krav til luftkvalitet og miljøstyring. Det var også behov for spesialutstyr som autoklave og vaskesentral, og krav for å behandle medisinske gasser. I tillegg var det svært viktig å ha løsninger som sikret videre drift ved et eventuelt strømavbrudd.

Løsning

Caverion har levert komplette tekniske anlegg for Stavanger Universitetssykehus og Rogaland fylkestannlege. Gjennom tilpasning av arbeider og leveranse ble det sikret full drift av dagkirurgi, under etablering av spesialtannhelsesenter.

For å løse utfordringen med manglende plass til tekniske anlegg ble Caverions tekniske totalløsning KlimaTak installert på bygget, utenom operasjonsrom. KlimaTak er svært fleksibelt og tar lite plass sammenlignet med andre løsninger.

Det kan nå utføres en rekke kompliserte kirurgiske sykehus inngrep innen ortopedi, gynekologi, urologi, og bryst/endo i dagkirurgisk avdeling. Rogaland Fylkestannlege utfører kompliserte tannhelsetjenester innen proteser, regulering og tannkirurgi i tannhelsetjenestenes kompetansesenter Vest/Rogaland.

Caverion levert til rett tid til rett kostnad.

Stavanger universitetssykehus dagkirurgisenter:

  • 8 stk operasjonsrom (HEPA-filter, medisinsk gass)
  • 1 stk Vaske- og renholdsentral (spesialavtrekk, kjøling ved bruk av fancoil)
  • 4 stk Sterilsentral (kjøling ved bruk av fancoil)
  • 1 stk LAB (spesialavtrekk, formalinavløp- og pumpeutstyr)

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest/Rogaland:

  • 3 stk operasjonsrom (HEPA-filter, medisinsk gass)
  • 2 stk LAB (Spesialavtrekk, avtrekkskap)
  • 11 stk behandlingsrom (medisinske gasser)
  • 2 stk steril rom
 
 

Torgveien 21 ble planlagt og bygd som kontorbygg. Det ble så tilpasset sykehuskrav for å imøtekomme leietagerne Stavanger Universitetssykehus sine krav for dagkirurgisenter og fylkestannlegens krav for tannhelsesenter.