SpareBank 1 SMN, hovedkontor, Trondheim, Norge

 
 
 

Energiprisen Trondheim Kommune 2011

Miljøfyrtårn

Energibruk 74 kWh/m2

 

 Caverion har levert tekniske anlegg med brukervennlige og energieffektive løsninger som sikrer fleksibilitet, slik at bygget kan tilpasses endringer i selskapets struktur og størrelse gjennom byggets livssyklus på 50-80 år.  

Jørgen Løfaldli, Eiendomssjef, SpareBank 1 SMN

 

Problemstilling

Sparebank 1 SMN hadde en planleggingshorisont for bruken av bygget på 50-80 år. Det gjør at de bygningstekniske løsningene må kunne tilpasses endringer i selskapets struktur og størrelse og for eksempel endringer i organiseringen av kontorarbeidsplasser. Hele bygget må derfor ha en grunnkonstruksjon og tekniske løsninger som kan passe til mange forskjellige scenarioer uten at det kreves full ombygging.

Løsning

Byggherre, arkitekter, entreprenører, forskere, brukere og rådgivere satt ved samme bord for å finne de beste løsningene for kundens ønsker. Ved å benytte avanserte tekniske løsninger i hele det 20 000 m2 store bygget, med automatisk styring av blant annet temperatur, luftmengde og lys, oppnådde nybygget et energiforbruk på ca 80 kWh pr m2 pr år. I 2011 ble bygget tildelt årets energisparepris av Trondheim kommune.

Caverion har levert teknisk totalentreprise. De jobbet tett med byggherren, arkitekter og tekniske rådgivere for å finne løsninger som gjorde at de ville nå energimålet. Bygget har fått en spesiell form for ventilasjonssystem som er relativt uprøvd i Norge. I stedet for at luften blåses ut fra taket, slik den gjør i tradisjonelle ventilasjonsløsninger, blåses all luft inn i lokalet gjennom ventiler i gulvet. Gulvet er foret opp 50 centimeter, og dette hulrommet benyttes som føringsvei for både ventilasjon, varme, strøm, tele og data. For å spare energi, styres varme og ventilasjon i forhold til aktuell tid, personbelastning og luftkvalitet.

 
 

Eier og bruker av bygget, SpareBank 1 SMN, har som byggherre satt seg svært høye ambisjoner både innen energieffektivitet, og innemiljø. De ville ikke bare ha et nytt kontorbygg, de ville bygge fremtidens miljøbygg, bidra til et mer levende sentrum, skape en bedre arbeidsplass for sine medarbeidere, og en bedre bank for kundene. Bygget ble levert med brukervennlige og energieffektive løsninger som fremmer samhandling, fleksibilitet og effektive kunde- og arbeidsprosesser. Caverion leverte alle tekniske løsninger.