Radiumhospitalet, Avansert forskningsbygg for celleterapi og komparativ medisin

 
 
 

20 000 kvadratmeter

År 2007-2010

Teknisk totalentreprise

 

 Caverion ble valgt ut fra en samlet vurdering, hvor vi først og fremst har lagt vekt på pris, kvalitet, kompetanse, referanser og evne til prosjektstyring.  

Per Nes, fagsjef teknikk ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF (mai 2007)..

 

Problemstilling

Institutt for kreftforskning, består av syv forskningsavdelinger med ca. 300 ansatte. Fagområde for Celleforskning, arbeider med etablering av metoder for stamcelletransplantasjon, utvikling av kreftvaksiner, og høsting av stamceller. Senter for komparativ medisin driver dyrehold i forbindelse med medisinsk forskning og undervisning. Dette krever svært høye krav til temperatur og fuktighet.

Arbeidet setter også store krav til lokalene og tilhørende tekniske forsyningssystemer. Både i avdelingene for Celleterapi og komparativ medisin er rommene trykkregulert. 

De største utfordringene i selve prosjektet var en komplisert tverrfaglig prosjektering hvor det skulle prosjekteres svært avansert teknologi innen alle fag på kort tid. Det var viktig å ha tilstrekkelig arbeidsmengde på plassen til en hver tid. 

Løsning

Caverion hadde på det meste 150 medarbeidere i drift. Produksjonen var preget av høy grad av samtidighet.

For å løse utfordringene med kort byggetid og komplekse tekniske løsninger, krevde det et meget tett og konstruktivt samarbeid med både byggherre, prosjekterende og arkitekt. I produksjonsfasen var det spesielt viktig å ha et godt samarbeid med alle andre entreprenører. 

Resultatet av samarbeidet ble et av Europas mest avanserte forskningsbygg med avdelinger både for celleterapi og komparativ medisin. Forskningsbygget har fått topp moderne teknologi som sikrer høy forutsigbarhet og driftssikkerhet.

 
 

Som et ledende logistikknutepunkt i Nord-Norge med mer enn 5 500 anløp i året har stamnettshavnen Harstad Havn stor betydning for næringslivet. Gjennom en effektiv sikkerhetsløsning designet, installert og vedlikeholdt av Caverion, så har havnens effektivitet og logistikkhåndtering blitt forbedret, og kostnader redusert.