Pir Nord på Oslo lufthavn, FlexiGate | AV og Sikkerhet

 
 
 

63 000 kvm

Smart og innovativ løsning

Kostnads- besparende

 

 Flexigate bidrar til en mer effektiv drift av flyplassen og kostnadsbesparende. Spesielt det med tauing av fly tar tid og koster penger, eller bussing av passasjerer som gir en dårlig passasjeropplevelse, og vi vil trenge færre personell.  

Helge Borgnes, Prosjektleder for T2-utbyggingen, Avinor

 

Problemstilling

Utbygging av den nye terminalen T2 (Pir Nord) på Oslo Lufthavn, skulle gi 60% høyere kapasitet i gatene enn en “vanlig” gate. Legge til rette for både innenlands- og utenlandstrafikk på samme gate, adskilt i to nivåer.

Avinors sikkerhetsinfrastruktur er basert på systemet Lenel OnGuard. Det inkluderer blant annet adgangskontroll, videoovervåkning, og kontrollpunkter som må vedlikeholdes og oppdateres for å kunne ivareta sikkerheten til de reisende.

Løsning

Med ca. 100 sertifiserte Lenel OnGuard-spesialister har Caverion 
nordens største kompetanse på denne løsningen. 

Den ene etasjen blir utland, og den andre innland, så da kan f.eks. et fly lande fra Bergen, med videre forbindelse til London. Flyet blir stående, passasjerene sluses ut oppe, og passasjerene til utland kommer inn nede. Flexigate med av- og påstigning på forskjellige etasjer finnes allerede andre steder i verden, men unikt for løsningen Caverion har utviklet er at riktige dører, heis og rulletrapp styres automatisk basert på informasjon innhentet fra flyplassens eget flykontrollsystem.

Med det nye systemet styres alt fra gaten, og systemet er enkelt å bruke fordi det er basert på en møteromsløsning.

I tillegg til den automatiske flexigate-løsningen har Caverion levert sikkerhet på alarm- og adgangskontroll på samme plattform, Lenel OnGuard.

Caverions smarte og integrerte løsninger vil sørge for pålitelig og trygg infrastruktur, med høy forutsigbarhet.

 
 

Caverion har levert en hel-automatisk løsning for boarding og deboarding på Oslo lufthavn sin nye terminal Pir Nord: FlexiGate. Den gjør gatene fleksible slik at flyvninger både innland og utland kan bruke samme gate, uten å gå på bekostning av sikkerheten.