Landstrømanlegg | Arendal havn, Arendal først med allmennlandstrøm

 
 
 

Landstrøm

Enkel tilkobling, automatisk strømmåling

IEC/PAS 80005-3

 

 Caverion har vist høy kunnskap om havner og landstrøm fra tidligfase i prosjektet. Med teknologi fra Blueday har de levert et landstrømanlegg av høy kvalitet. Vi kan trygt anbefale Caverion til andre havner.  

Rune Hvass Havnesjef, Arendal Havn.

 

Problemstilling

Utbyggingen av landstrømanlegg i havne-Norge pågår for fullt. Landstrøm er et viktig miljøtiltak, da det gjør at skip som er koblet på strøm, kan skru av forurensende og dyre hjelpemotorer når de ligger til kai. Mange landstrømanlegg i Norge er kompliserte å bruke. Arendal havn ønsket et enkelt og automatisert anlegg. Det skulle ikke være nødvendig å tilkalle en ingeniør for å flytte en container med strøm bort til båten, og en elektriker til å stå for tilkoblingen. Anlegget måtte også være sikkert. Da må det ikke være strømkabler over bakken på havna.

Løsning

Caverion har med utstyr fra Blueday Technology levert et brukervennlig, sikkert og automatisert landstrømanlegg til Arendal havn. Anlegget er basert på fast kabel installasjon, er et av de første i verden som er til allmenn bruk. Hvilken som helst båt med strømmottak kan koble seg på. Det er ikke behov for verken ingeniør eller elektriker. Bruker velger riktig spenning, og frekvens til sin båt, og hvor mange av de 3 stikkontaktenede vil bruke.

Leveransen inkluderte ca. 600 meter grøfter, 2 500 meter med kabel, styreledninger, og transformatorbygg for nettleverandør i betong. Med to containere som har fire frekvensomformere, med seks transformatorer på én mega watt hver, kan havna levere strøm til tre båter av gangen fra hver container. Hvert skip har egen skilletransformator, som gjør at det elektriske anlegget på de ulike skipene ikke kobles sammen. Det er automatisk stopp av strømmen om skipet sliter seg, eller koblingen brytes på annen måte og strømkabel faller i vannet.

Strømbruk måles automatisk, slik at havna har god oversikt over hvor mye strøm hver enkelt skip har brukt, slik at alle faktureres riktig.

 
 

Caverion har med utstyr fra Blueday Technology levert et brukervennlig, sikkert og automatisert landstrømanlegg for Arendal Havn. Anlegget er basert på fast kabel installasjon, er et av de første i verden som er til allmenn bruk.