Farriseidet jernbanetrase, Infrastruktur | Livssyklus 100 år

 
 
 

2016-pågående

Verdi: 341 millioner

Elektroentreprise

 

 Aldri før har Jernbaneverket stilt så høye krav til dokumentasjon som ved dette prosjektet. Jeg har tillitt til at Caverion har den kompetansen som trengs, med nøkkelpersonell som har god erfaring fra komplekse tekniske entrepriser tidligere.   

Georg Kalland, Delprosjektleder UFP12 Elkraft, Bane NOR

 

Problemstilling

Bybanen er en viktig del av kollektivtilbudet i Norges nest største by, som har nærmere 300 000 innbyggere. Vognene er 32 meter lange og har plass til 212 personer.

Driftsstabilitet har høyt fokus, og service og vedlikehold må gjennomføres raskt, og i henhold til strenge HMS-rutiner, men også med minst mulig forstyrrelser til Bybanens brukere.

Løsning

Caverion har sammen med Thales levert signal og sikkerhetssystemene til Bybanen i byggetrinn 1. Da første serviceavtale ble lyst ut i 2012 vant Caverion denne og dette ble grunnlaget for starten på et godt samarbeid om service og drift av de tekniske systemene til Bybanen.

Da siste serviceavtale ble utlyst ble elektro inkludert i serviceavtalen. Sammen med Bybanen AS dekker Caverion beredskapsvakt, feilretting samt forefallende endrings- og vedlikeholdsarbeid på strekningen Byparken – Lagunen innenfor fagfeltene signal, tele, IT og elektro. Fra høsten 2016 utvides strekningen til å gjelde Byparken-Flesland.

Den nåværende avtalen startet 01.01.16 og varer til utgangen av 2017 med mulighet for forlengelse på 1+1 år.

 
 

Fra Farriseidet, utenfor Larvik, til Porsgrunn bygges 22,5 km med dobbeltsporet jernbane, fordelt på syv tunneler og ti bruer med en samlet prislapp på 7,1 mrd. kroner (2016). Det nye sporet skal stå ferdig høsten 2018. Jernbaneverkets gigantprosjekt har syv entrepriser, hvor Caverions elektrojobb er den største tekniske entreprisen.

 
 
 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
 
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
 
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør
 
Erling Mellemstrand
Erling Mellemstrand
Salgssjef Prosjekt Norge