Farriseidet jernbanetrase, Infrastruktur | Livssyklus 100 år

 
 
 

2016-2018

Verdi: 341 millioner

Elektroentreprise

 

 Aldri før har Jernbaneverket stilt så høye krav til dokumentasjon som ved dette prosjektet. Jeg har tillit til at Caverion har den kompetansen som trengs, med nøkkelpersonell som har god erfaring fra komplekse tekniske entrepriser tidligere.   

Georg Kalland, Delprosjektleder UFP12 Elkraft, Bane NOR

 

Problemstilling

Bane NOR hadde mål om ett teknisk hus og 1 km jernbane hver 14. dag, og høye krav til dokumentasjon for å forsikre god og rekordrask gjennomføring av Caverions elkraftarbeider på Jernbaneverkets gigantprosjekt Farriseidet-Porsgrunn.

Løsning

Farriseidet prosjekt leveres gjennom Caverions kompetansesenter for store prosjekter, hvor vi har ferdige prosesser og maler vi bruker, som sikrer best mulig resultat i henhold til målsetningen.

  • Våre prosesser og regler er definert i Caverions prosjektmanual som blir revidert jevnlig.
  • Prosjektmanualen er et verktøy i vårt daglige arbeide og sikrer at vi jobber på samme måte.
  • Prosjektgjennomføring er basert på en ledende prosjektmetodikk, som brukes i hele Caverion konsernet, og sikrer høy kvalitet og gode resultater.

Caverions avd. Large Projects i Oslo har hovedansvar og de største leveransene til prosjektet, avd. Bergen leverer 22kV høyspentanlegg, avd. Porsgrunn/Herøya leverer montasje av rømningslys og Caverion Sverige leverer alle fordelingstavler. I tillegg bidrar avd. Trondheim med kunnskap om fremdriftsplanlegging og oppfølging.

Gjennom en 8-ukers lang pilot ble grunnlaget og dokumnetasjonen for gjennomføringen kartlagt. Prosjektet ble overlevert august 2018.

 
 

Fra Farriseidet, utenfor Larvik, til Porsgrunn bygges 22,5 km med dobbeltsporet jernbane, fordelt på syv tunneler og ti bruer med en samlet prislapp på 7,1 mrd. kroner (2016). Det nye sporet stod stod ferdig høsten 2018. Jernbaneverkets gigantprosjekt har syv entrepriser, hvor Caverions elektrojobb er den største tekniske entreprisen.