Rørledninger for kraftindustrien

Vi har levert rørsystemer til kraftsektoren i lang tid. Vi kjenner prosessene i energibransjen, og de strenge kvalitetskravene som følger med. Vi tilbyr omfattende tjenester for rørledninger til kraftverk, i hele livssyklusen deres.

Våre globale tjenester for rørsystemer til energisektoren:

  • Prosjektgjennomføring: design, anskaffelse av materialer, prefabrikering, installasjon og dokumentering

Vi er en erfaren leverandør av rør og mekaniske installasjoner for kjernekraftverk i Finland og Sverige.

Vi tilbyr rør og tjenester til alle typer anlegg i energisektoren:

  • Konvensjonelle kraftverk
  • Kjernekraftverk
  • Avfall-til-energi kraftverk
  • Kraftverk for fjernvarme
  • Rørledninger for naturgass
  • Dampledninger

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss