Industrirør

Caverion leverer prosessrør, fra design av rørene på tegnebordet til ferdige rørelementer som er produsert i våre egne fire verksteder, hvorav tre i Finland, og et i Gøteborg, Sverige. Ved å designe selv er vi både fleksible og kostnadseffektive på rør. Vi leverer rør til et spekter av industrier, fra næringsmiddel til kraft.

Caverions verkstedtjenester er en del av en helhetlig tjenestekjede som inkluderer design, levering av materialer, produksjon, installasjon, service og vedlikehold. Vi leverer også våre prefabrikkerte produkter, av høy kvalitet, som separate leveranser over hele verden.

Prefabrikasjon gjør prosjektledelse enklere og reduserer installasjonsarbeid. Det optimale produksjonsmiljøet sikrer også topp kvalitet. Våre omfattende produksjonstillatelser og vår dype kunnskap om myndighetskrav forbedrer fremdriften av prosjekter.


Vi leverer rør til følgende industrier:

  • Røropplegg for kraftindustrien
  • Røropplegg for prosessindustrien
  • Naturgassledninger
  • Hydraulikkrør

 


Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss