Industri og prosessanlegg

Caverion leverer gassbeholdere og LNG-tanker som er spesialtilpasset prosjektleveranser til Europa og andre steder i verden. Vi produserer også tanker for prosess,- energi,- metall- og gruveindustri. Caverion er den ledende leverandøren av tanker i de nordiske landene, med tilstrekkelig kapasitet for store leveranser. Vår kompetanse dekker også store tanker bygget på stedet.

Vi leverer tanker som totalleveranser, med våre tjenester som omfatter design, innkjøp av materiell, prefabrikasjon, installasjon, isolasjon og overflatebehandling. Våre designere er kjent med implementeringsprosessen, og vi har topp kompetanse på prefabrikasjon. Prefabrikasjon reduserer den tiden som kreves for installasjonsarbeidet.

Våre leveranser inkluderer:

  • Gassbeholdere
  • LNG-tanker
  • Tremasse-tårn
  • Varmeakkumulatorer
  • Reaktorer
  • Beholdere og siloer
  • Tank, røropplegg og utstyrskomponenter produsert på våre verksteder i rustfritt, syrefast og dupleks stålkvaliteter samt andre spesielle materialer.

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss