Tydelige bærekraftsmål

Vi er forpliktet til å gjøre en forskjell i bærekraft sammen med kundene våre i tråd med vår strategi og hensikt: tilrettelegge for at mennesker kan være produktive og trives i smarte og bærekraftige bygg.

Public_sector_590x440.jpg
 

Vi har tre fokusområder med ambisiøse mål

Vi er en forløper for helhetlige livssyklusløsninger for bygg og industri som støtter våre kunder og samfunnet. Vi satser på at vår positive klimapåvirkning skal være ti ganger større enn vår Scope 1-2 fotavtrykk innen 2030.

Key Performance Indicator 2019-status 2025-mål
Vårt fotavtrykk er definert og målt 66% 100%
Våre tjenester har et definert håndavtrykk - 100%
Karbon-håndavtrykk / -fotavtrykk (Scope 1-2) >1 ganger høyere 5 ganger høyere

 

Viktigste tiltak

 • Administrere eksisterende eiendommer med en livssyklus-tilnærming: Vi optimaliserer livssykluskostnadene og opprettholder bygningers ytelse.
 • Nå målet for karbonnøytralitet: Vi forbedrer våre egne og kunders energieffektivitet og bruken av fornybar energi i alt det vi bygger rundt oss.
 • Økt kompetanse og kunnskap: Vi trener våre medarbeidere til å være kvalifiserte ambassadører og rådgivere for å gjøre bedrifter mer bærekraftige.
 • Sikre kundeverdi: Våre løsninger skaper bærekraftsrelatert verdi.
 • Minimere avfall og utslipp: Vi utvikler kontinuerlig nye banebrytende smarte og grønne teknologi-innovasjoner.
 • Utvikling av smart bærekraft og rapportering Vi tilbyr smart readiness indicator (SRI)-rådgivning, Smart Solutions og Caverion SmartView og støtter faktabaserte investeringsbeslutninger.

 

Vi bryr oss om våre medarbeidere og legger til rette for kontinuerlig utvikling. Våre medarbeidere har sterk kompetanse innen sine områder og har klart fokus på gjennomføring og utvikling av vår bærekraftige virksomhet

Key Performance Indicator 2019-status 2025-mål
Ulykkefrekvens: LTIFR  5,3 <2
Andel kvinnelige medarbeidere % 11% 15%

 

Viktigste tiltak

 • Fremme fysisk og følelsesmessig trygghet, likestilling og åpenhet og tilbakemeldinger og ansvarlighet gjennom ledelse: Vi gjør tiltak for å forbedre sikkerheten og likestilling.
 • Bygge kultur på sterke løfter om å levere bærekraftig arbeid av høy kvalitet, samarbeid med mangfoldige avdelinger og tilrettelegge for kontinuerlig læring og personlig utvikling.

Vi har 100% åpenhet om våre viktigste leverandørers bærekraft og suksess for en bærekraftig ledelse av leverandørkjeden. Vår virksomhet forvaltes på en bærekraftig måte, og vi har etablert et solid grunnlag for bærekraftig virksomhet i hele vår verdikjede.

Key Performance Indicator 2019-status 2025-mål
Supplier Code of Conduct sign-off rate (%) 55% >90%
% av medarbeidere trent i bærekraft 50% 100%
% av anbud som inkluderer bærekraftkriterier 0% 100%

 


Viktigste tiltak

 • Forbedre åpenhet: Bærekraftspraksis (inkl. sikkerhet), mål og ansvar er tydelig kommunisert til alle medarbeidere og leverandører og de deltar aktivt i bærekraftsarbeidet.
 • Stole på en ansvarlig styring av tjenestekjeden: Vi garanterer ansvarlig verdikjede med tjenestestyring, prosesser og etiske retningslinjer.
 • Gi et godt og trygt arbeidsmiljø: Vi ønsker å sikre at alle medarbeidere reiser hjem etter arbeidsdagen, like friske som da de kom på jobb.