Eiendomsinvestorer-og-utviklere

Eiendomsinvestorer og -utviklere

Vi tilbyr eiendomsinvestorer og -utviklere tekniske løsninger som forlenger eiendommenes levetid, øker brukervennligheten og holder kostnadene nede for å oppnå økt verdi og avkastning på investert kapital. Vår kompetanse på eiendomsinvesteringer og utviklingsprosjekter sikrer at du får økonomiske og optimale løsninger, både teknisk og driftsmessig. Som uavhengig operatør tilbyr vi den mest effektive totalløsningen.

Vi utvikler, installerer og vedlikeholder alle tekniske systemer i dine bygg og sikrer at eiendommen er funksjonell, sikker og energieffektiv – og enkel å tilpasse til fremtidige krav. Vi sikrer høy oppetid, energieffektivitet og brukerkomfort for blant annet:

 • Boligbygg  
 • Kontorer
 • Kjøpesentre
 • Hoteller
 • Restauranter
 • Parkeringsanlegg
 • Kundeområder og resepsjoner
 • Terminaler og stasjoner
 • Messe- og konferansehaller
 • Museer

Våre eksperter kan designe, installere og programmere tekniske systemer med automatisering for krevende miljøer som f.eks. avanserte renrom og datasentre. Vi har også omfattende erfaring med infrastrukturløsninger som f.eks. teknologi for lysanlegg inne og ute, automatisert avfallshåndtering, veitunneler, motorveier- og tunnel-telematikk samt lyd & bilde og elektroniske sikkerhetssystemer.

Ved hjelp av vårt omfattende servicetilbud kan eiendomsinvestorer og -utviklere få

 • Integrerte prosjektleveranser til avtalt tid og pris i samsvar med budsjett og fremdriftsplan 
 • Opprettholdt eiendomsverdi i hele byggets livsløp
 • Tekniske løsninger som innfrir alle kravene fra leietakerne   
 • Garantert driftsstabilitet for anleggene i bygget 
 • Godt innemiljø og -klima i veldrevne bygg  
 • Økt energieffektivitet og reduserte utslipp til omgivelsene

Vi tar ansvar for totalløsningen

Vi kan gi eiendomsinvestorer og -utviklere råd om tekniske anlegg og økt automatisering, ta hånd om design og teknologi, administrere og gjennomføre prosjekter, senke energikostnadene, dekke alle sider ved teknisk vedlikehold og håndtere alle eiendomstjenester.

Når Caverion tar ansvaret for totalløsningen får du nøyaktig budsjettering og forutsigbarhet på kostnader som igjen sikrer større kontroll og avkastning på investert kapital. Vi kan ta hele ansvaret for planlegging, installasjon, programmering, drift og vedlikehold av alle tekniske anlegg og systemer, herunder varme og sanitær, ventilasjon og klimaanlegg, kjøling, elektro, IKT, automasjon og sikkerhet.

Ved å bruke Caverion får du komplette løsninger fra ett sted og med én dedikert kontaktperson for enkel kommunikasjon i prosjekter og i den påfølgende driftsfasen. På denne måten oppnås økt smidighet, redusert risiko og redusert totalkostnad. Tjenestene dokumenteres fortløpende og er således synlige og tilgjengelige gjennom hele avtaleperioden.

Vi tar oss også av energivurderinger knyttet til lovpålagte inspeksjoner. Ved behov planlegger og implementerer vi de forbedringene som blir foreslått og sørger for at eiendommen tilfredsstiller kravene i f.eks. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design Certifivation).

Vi skal være din pålitelige partner som jobber for at du lykkes med dine mål i et langsiktig engasjement. 

Vi fokuserer på hele livssyklusen

Tjenestene våre dekker hele livssyklusen for eiendommen. Finansieringsmodellen i vårt Managed Life Cycle konsept baseres på en fast månedspris gjennom hele kontraktsperioden og livsløpet, og inkluderer alt forbruk av vann, strøm og oppvarming og kjøling.

Vi gir deg en sparegaranti gjennom serviceavtalen basert på beregninger og kalkyler for økt kostnadseffektivitet på dine eksisterende bygg og eiendommer. Energispareprosjekter medfører redusert energiforbruk på 5–20 %. Avkastningen på investering er 1–5 år for små prosjekter og 8–10 år for store prosjekter.

Les mer om Managed Life Cycle, Energy Performance Contracting (EPC) og Operational Performance Contracting (OPC).

Les også om Caverions forsknings- og utviklingssenter, der vi utarbeider avanserte løsninger og produkter som skal bidra til trygge, sunne og behagelige omgivelser.

Referanser

"Caverion viser de sterke sidene sine gang på gang. Vi tar kompetansen hos partnerne våre for gitt. Caverion har bevist å ha denne kompetansen." – Michael Noll, eiendomseier, Actris GmbH.

"Takket være samarbeidet vårt med Caverion har vi nå et moderne og oppdatert datasenter som sikrer at Tønder kommune fungerer bra. Vi har fått gode råd under hele prosjektet, og er svært fornøyde med arbeidet som Caverion har gjort med å stenge ned to eldre serverrom og bygge de opp i et nytt og moderne datasenter." – Lars Møldrup, Tønder kommune.

"Målet vårt er å ha nøye planlagt vedlikehold, kostnadseffektiv service av høy kvalitet, og fornøyde leietakere. Varma har alltid lagt vekt på å drive virksomhet på en ansvarlig måte i investeringsbransjen. Vi har valgt Caverion som partner når det gjelder energistyring. Godt samarbeid gjør at vi når målene våre. I tillegg sparer vi mye på vedlikehold av eiendommen." – Aarne Markkula, leder for eiendomsutvikling, Varma

"Caverion har levert tekniske løsninger med brukervennlige og energieffektive ordninger som sikrer fleksibilitet, slik at bygningen kan tilpasses endringer i selskapets struktur og størrelse gjennom hele livssyklusen på 50–80 år." – Jørgen Løfaldli, eiendomsforvalter, SpareBank 1 SMN

"Samarbeidet vårt er basert på et pålitelig partnerskap. Caverion leverer det som er lovet, og alltid til avtalt tid. Gode og omfattende rapporter om livssyklusen til utstyr gir merverdi og hjelper oss å identifisere risikoer og holde oss innenfor budsjettrammene." – Marko Koivisto, eiendomsforvalter, Tammerforshuset

"Caverion var definitivt det beste alternativet for oss. I den nye avtalen skal det også utvikles mer effektive driftsmodeller. Vi kommer til å fortsette arbeidet vårt for bærekraftig utvikling og energieffektivitet, og Caverions kunnskap og ekspertise hjelper oss å nå målene våre." – Pekka Kuosmanen, assisterende visepresident, Finnair Facility Team.

"Beliggenheten, byggemetoden og det tekniske utstyret gjør Henninger Turm til et unikt boligbyggingsprosjekt", forklarer Jörg Janson, prosjektleder for Actris Henninger Turm GmbH & Co. KG. "For oss som investorer handler det til syvende og sist om å sikre at prosjektet gjennomføres på en optimal måte til tross for stramme tidsrammer."

"Komplekse nye bygg som for eksempel shoppingsentre, krever stadig mer avansert teknologi. Caverion har spesialekspertise innenfor moderne ventilasjons- og klimaanleggteknologi som for eksempel de progressive varmegjenvinningssystemene som skal brukes i klimaanleggene på Aquis Plaza. I tillegg har selskapet den omfattende erfaringen innenfor prosjektledelse som trengs for å kunne gjennomføre slike store prosjekter med vellykket resultat", sier talspersonen fra Ed. Züblin AG.

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Reduserte prosjektkostnader og risiko for eiendomsinvestorer og -utviklere
 • Fokus på livssyklus: Kostnads- og energieffektivitet
 • Gode tekniske løsninger som innfrir alle kravene fra leietakerne
 • Bærekraft
 • Overholdelse av lover og forskrifter
 • Avtaler med presise og tydelige ansvarsområder