Slik hjelper Caverion Knif medlemmer

KNIF Innkjøp
 

Caverion er elektroeksperter for bygg. Vi hjelper deg med oppsett og service av energieffektive og pålitelige elektriske anlegg. 

Elektro-tjenester som vi kan tilby deg:

 • Svakstrømsinstallasjoner
 • Brannvarsling
 • Nødlys
 • Ekom/ tele/ data/ fiber
 • Sterkstrømsinstallasjoner
 • Installasjoner for boliger, leiligheter, kjøpesenter, industri, prosjekt, infrastruktur, sykehus etc. 
 • Tavler og fordelingsanlegg
 • Belysning
 • Elvarme
 • Høyspenningsinstallasjoner
 • Reservekraft
 • Aggregater
 • UPS-anlegg

 

 

Caverion tilbyr komplette rør- og VVStjenester gjennom hele livssyklusen, fra planlegging og installasjon til tilsyn og vedlikehold.

Caverions rør- og VVS tjenester:

 • Sanitæranlegg
 • Tappevannssystemer (rør i rør og tradisjonelle åpne føringer eller i himling) 
 • Avløpssystemer (overvann/taknedløp, gråvann m.m.)
 • Fett- og oljeutskillere (serveringskjøkken, parkeringskjellere, verksteder m.m.)
 • Brannskap
 • Varmeanlegg
 • Radiatoranlegg
 • Gulvvarmeanlegg
 • Snøsmeltanlegg
 • Aerotemperanlegg
 • Varmepanelanlegg 
 • Ventilasjonsbatterier
 • Varmepumpeløsninger (luft-vann, væske-vann)
 • Fjernvarmesystem
 • Solfangersystem
 • Brannslokkingsanlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Våtanlegg
 • Tørranlegg
 • Gassanlegg
 • Gass- og trykkluftsanlegg
 • Medisinske gasser (medisinsk trykkluft)
 • Kuldeanlegg (prosessanlegg: kjøle og fryserom, ishaller mm).
 • Luftkjølingsanlegg (komfortkjøling)
 • Fancoiler (passive og aktive)
 • Ventilasjonsbatterier
 • Fjernkjølingssystem
 • Vannbehandling
 • Avfallsanlegg
 • Utendørs VVS
 • Industrirøranlegg

Våre spesialister kan hjelpe deg med ventilasjonsløsninger for din eiendom. Vi kan installere klimaanlegget og vedlikeholde det.

Kanskje er en standard HVAC-løsning den ideelle for deg, eller kanskje du trenger en avansert løsning som er tilpasset din bransje og dine lokaler? For eksempel ventilasjonskanaler, luftbehandlingsaggregater (AHU-er), high-end renrom-løsninger eller industriell luftbehandling.

Caverion er ekspert på sikkerhet og installerer og vedlikeholder mange ulike sikkerhetssytemer.

Her er en lang liste over potensielle løsninger, som alle har fordelen med at de kan kobles til styringssystemet som overvåker og kontrollerer bygget ditt.

 • Adgangskontroll, inkludert system for administrasjon av besøkende
 • Kamera-overvåking 
 • Systemer for intercom på dør/port
 • Systemer for deteksjon av inntrenging
 • Overføringssystemer for alarmer 
  • Alarmhåndtering
  • Innbruddsalarm
 • Perimeter alarm
 • Stemme-evakuering
 • Låssystemer
 • Brannvarslingssystemer, integrert med: 
  • Sikkerhetsbelysning
  • Nødutganger og skiltbelysning
  • Dørkontroll
  • Stemmeevakuering
 • Brannslukningssystemer
  • Vann sprinkleranlegg
  • Gass-slukkeanlegg
  • Slukningssystemer for kjøkken
  • Slukningssystemer med skum
  • Slukningstilbehør (brannteppe, pulver)
  • Røykuttrekk

 

 

 

For å få mest mulig ut av digitale møter og samlinger, må AV-systemene være enkle å bruke og intuitive. Når du investerer i profesjonelt utstyr og kompatible komponenter, er det enkelt å digitalisere hverdagen.

 • Møterom
 • Konferansesenter
 • Undervisningsrom
 • Lydløsninger
 • Assistert høring
 • Samhandlingsrom/Videomøte løsninger
 • AV over IP Videovegg / LED-vegg
 • Digital skilting (Digital signage)
 • AV kontrollsystemer
 • Fjerndrift/Overvåkning
 • Smarthus-teknologi
 • Rombooking
 • Kontrollrom
 • Simulatorer
 • Resepsjonsløsninger
 • Innredning / AV-møbler

Våre eksperter vil hjelpe deg med å finne den automasjonsløsningen som passer best til ditt bygg- eller industrianlegg, og dine eksisterende systemer.

Moderne bygg og industrianlegg får stadig flere tekniske systemer, utstyr og sensorer. Systemene styres ved hjelp av automasjon som sikrer gode forhold i bygget og dermed fornøyde sluttbrukere. Automasjon er dessuten viktig for å oppnå optimal energibruk. 

 • Byggautomasjon
 • Vann og avløpsautomasjon
 • Industriautomasjon
 • KNX e-drift
 • HVAC SD-anlegg
 • SRO-anlegg

Caverion er en leverandørnøytral vedlikeholdspartner av kjøling, og vi sørger for at dine kritiske systemer er effektive og trygge. 

Et kjølesystem krever regelmessig vedlikehold for å fungere optimalt. Caverion tar hånd om hele livssyklusen til både komfort- og prosesskjølesystemer – fra planlegging, installasjon og vedlikehold til gjenvinning. I tillegg til årlig vedlikehold, kan vi hjelpe deg med:

 • Å overholde gjeldende lover og forskrifter
 • Lekkasjekontroll
 • Å oppfylle miljøkravene

Vi tilbyr:

 • Datakjøling - Dx og isvannssystemer
 • Klimakjøling - Dx og isvannssystemer
 • Kjøle- og fryserom
 • Service og vedlikehold på kjølesystemer
 • Styresystemer
  • Kuldemedier F-gass
 • Naturlige medier NH3 håndtering
  • CO2-håndtering

For å imøtekomme dine behov inne IKT, har vi i Caverion utviklet følgende teknologier:

 1. Audiovisuelle systemer 

 2. Stemmealarmsystemer 

 3. Telefon- og data-/IT-nettverk

 4. Sikkerhetssystemer som intercom og dørtelefonsystemer koblet til CCTV og systemer for adgangskontroll

 5. Systemer for pasienter på sykehus

 6. Systemer for fjernstyring

 7. Telematikk for veier, jernbaner og T-bane

 8. Trafikkontrollsystemer 

 9. Antennesystemer

 10. Kabling og fiberoptiske forbindelser

Dette kan vi hjelpe deg med:

 

 • Planlegging og design av nettverk
 • Strukturert kabling (LAN)
 • Stamnett - fiber og kobber
 • Fiberinstallasjoner (LAN/WAN)
 • Helsesjekk av nettverk
 • Feilsøking
 • Testing
 • WLAN, Design, Site survey, Installasjon
 •  Dataromsløsninger
  • Pre-terminerte løsninger for datahaller (fiber og kobber)
  • Serverrack
  • Komplett FDV med detaljerte systemtegninger

Ønsker du å redusere risikoen for ulykker bør du installere et moderne brannvarslingsystem som du passer på å vedlikeholde.

 • Brannvarslingsanlegg
 • Brannslokkingsanlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Våtanlegg
 • Tørranlegg
 • Gassanlegg

Eiendomsdrift

Forutsigbarhet, ett kontaktpunkt og fornøyde brukere

Med god eiendomsdrift får du riktig driftsbudsjett og forutsigbare felleskostnader, en god brukeropplevelse, 100% garanti for at gjeldende forskrifter og lover er ivaretatt, inkl. brannvernarbeid og optimalisert verdi på eiendommen gjennom hele livssyklusen.

Eiendomsdrift
 

Med teknisk forvaltning, oppfølging av drift og vedlikehold av høy kvalitet garanterer vi:

 • Riktig driftsbudsjett, med oversiktlige og forutsigbare kostnader
 • Ett kontaktpunkt for samtlige arbeidsordre, service og vedlikehold
 • Energieffektivitet
 • Minimalt med forstyrrelser og avbrudd
 • Rask responstid 100% garanti for gjeldende forskrifter og lover, inkl. brannvernarbeid
 • Optimal verdi på eiendommen gjennom hele livssyklusen
 • Forbedret brukertilfredshet
 • Tekniske eksperter tilstede når du trenger det, enten på bygget eller fra Remote Center
 
berit-suther_vakbarnehage.jpg

En enklere arbeidsdag for Våk barnehage

I fjor inngikk Våk barnehage innkjøpsavtale med Caverion.  – Dette betyr at vi nå kun har ett firma å forholde oss til, i motsetning til tidligere da det var mange firmaer som var innom og utførte sine kontroller og oppdrag, forteller daglig leder Berit Suther.

Les saken her

 

ServiFlex Serviecavtale

- En kontakt og en kontrakt

Med ServiFlex+ får du:

 • 100% dekning for overholdelse av alle forskrifter, lover og lovpålagte kontroller
 • Forutsigbare kostnader for teknisk vedlikehold
 • Redusert nedetid og unødvendige servicebesøk med forebyggende vedlikehold
 • Ett kontaktpunkt for alle dine henvendelser
 • Tilgang til dokumentasjon og servicekalender i SmartView kundeportal
servicetekniker befarer.jpg
 

Caverion SmartView Kundeportal

-Enkel, effektiv og vellykket eiendomsdrift med all eiendomsdata samlet på ett sted.

Med SmartView får du:

 • Oversikt over serviceoppdrag og planlagt vedlikehold
 • Lagring av servicerapporter
 • Lagring av lovpålagte dokumenter
 • Online bestilling av service og vedlikehold
 • Kommunikasjonsplattform med tilbakemeldingsfunksjon per oppdrag
Smartviewbrukere i kontorbygg.jpg
 

Mer informasjon finner du her