KNIF Innkjøp

Smarte og bærekraftige bygg der folk trives

Smarte og bærekraftige bygg

Vi kjenner din hverdag

Som byggeier må du ha orden og oversikt på store mengder dokumentasjon, sikre lovpålagte kontroller, samtidig som du skal ivareta byggets verdi og sikkerhet gjennom fornuftig drift og vedlikehold.

Caverion har ekspertise innen alle tekniske fag, og kan hjelpe deg med å bygge nytt, rehabilitere, utføre serviceoppdrag eller drifte eksisterende bygg. Med oss som samarbeidspartner kan du fokusere på egen kjernevirksomhet, samtidig som du får du smarte og bærekraftige bygg der folk er produktive og trives.

Les mer om hva vi kan tilby

 

ServiFlex

- Et komplett servicekonsept for alle tekniske fag

Med ServiFlex+ får du:

 • 100% dekning for overholdelse av alle forskrifter, lover og lovpålagte kontroller
 • Forutsigbare kostnader for teknisk vedlikehold
 • Redusert nedetid og unødvendige servicebesøk med forebyggende vedlikehold
 • Ett kontaktpunkt for alle dine henvendelser
 • Tilgang til dokumentasjon og servicekalender i SmartView kundeportal
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

SmartView

-Dokumentasjon og servicekalender på ett sted

Med SmartView får du:

 • Oversikt over serviceoppdrag og planlagt vedlikehold
 • Lagring av servicerapporter
 • Lagring av lovpålagte dokumenter
 • Online bestilling av service og vedlikehold
 • Kommunikasjonsplattform med tilbakemeldingsfunksjon per oppdrag
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

Få et bærekraftig bygg med våre Energitjenester

- Redusert energiforbruk gir redusert klimagassutslipp.

Bygg står for en betydelig andel av klimagassutslippene. Når vi bygger nye bygg i dag, bør det være en selvfølge at disse skal være smarte og bærekraftige. Men det er særlig i rehabilitering av bygg den største gevinsten ligger. Ved å modernisere og digitalisere eksisterende bygg kan vi redusere klimagassutslippene med hele 20 prosent. Det er en klimagevinst vi ikke kan la stå urørt. 

You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

Våre energiingeniører gjør befaring, finner sparepotensial, kalkulerer investeringer og beregner besparelser, inntjeningstid, nåverdi og Enova støtte

En kontrakt der ulike typer energieffektiviseringstiltak og investeringer finansieres av besparelser fra energikostnadene.

Med energioppfølging kartlegger vi systematisk hvordan byggene dine bruker energi, og hvor vi kan oppnå besparelser. Gjennom vår online portal har du full oversikt til enhver tid.

Vi hjelper bedriftskunder med å søke Enova-støtte for energieffektivie løsninger for både nye og eksisterende bygg. Vi bistår ikke privatkunder med dette.

Vi kan foreta en vurdering av taket, og mulighetene for installering av solcellepanel. I tillegg til Enova-støtte, bidrar dette også til redusert energikostnader.

Det er krav til regelmessig energi-vurdering av tekniske anlegg i bygninger. Energivurderingen stimulerer til energieffektivitet.

Bruker bygget ditt for mye energi?

Sjekk selv på 2 minutter med vår energikalkulator.

Sjekk energiforbruk


Eiendomsdrift

Forutsigbarhet, ett kontaktpunkt og fornøyde brukere

Med god eiendomsdrift får du riktig driftsbudsjett og forutsigbare felleskostnader, en god brukeropplevelse, 100% garanti for at gjeldende forskrifter og lover er ivaretatt, inkl. brannvernarbeid og optimalisert verdi på eiendommen gjennom hele livssyklusen.

Eiendomsdrift
 

Med teknisk forvaltning, oppfølging av drift og vedlikehold av høy kvalitet garanterer vi:

 • Riktig driftsbudsjett, med oversiktlige og forutsigbare kostnader
 • Ett kontaktpunkt for samtlige arbeidsordre, service og vedlikehold
 • Energieffektivitet
 • Minimalt med forstyrrelser og avbrudd
 • Rask responstid 100% garanti for gjeldende forskrifter og lover, inkl. brannvernarbeid
 • Optimal verdi på eiendommen gjennom hele livssyklusen
 • Forbedret brukertilfredshet
 • Tekniske eksperter tilstede når du trenger det, enten på bygget eller fra Remote Center

Fagekspertise innen alle fag

- Uante muligheter når ulike teknologier kombineres

 • Byggautomasjon
 • Vann og avløpsautomasjon
 • Industriautomasjon
 • KNX e-drift
 • HVAC
 • SD-anlegg
 • SRO-anlegg
 • Svakstrømsinstallasjoner
  • Brannvarsling
  • Nødlys
  • Ekom/ Tele/data/fiber
 • Sterkstrømsinstallasjoner
  • Installasjoner for boliger, leiligheter,
   kjøpesenter, industri, prosjekt,
   infrastruktur, sykehus etc.
  • Tavler og fordelingsanlegg
  • Belysning
  • Elvarme
 • Høyspenningsinstallasjoner
  • Reservekraft
  • Aggregater
  • UPS-anlegg
 • Sanitæranlegg
  • Tappevannssystemer 
  • Avløpssystemer 
  • Fett- og oljeutskillere 
  • Brannskap
 • Varmeanlegg
  • Radiatoranlegg
  • Gulvvarmeanlegg
  • Snøsmeltanlegg
  • Aerotemperanlegg
  • Varmepanelanlegg
  • Ventilasjonsbatterier
  • Varmepumpeløsninger 
  • Fjernvarmesystem
  • Solfangersystem
 • Møterom
 • Konferansesenter
 • Undervisningsrom
 • Lydløsninger
 • Assistert høring
 • Samhandlingsrom/Videomøte løsninger
 • AV over IP Videovegg / LED-vegg
 • Digital skilting (Digital signage)
 • AV kontrollsystemer
 • Fjerndrift/Overvåkning
 • Smarthus-teknologi
 • Rombooking
 • Kontrollrom
 • Simulatorer
 • Resepsjonsløsninger
 • Innredning / AV-møbler
 • Brannvarslingsanlegg
 • Brannslokkingsanlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Våtanlegg
 • Tørranlegg
 • Gassanlegg
 • Adgangskontrollsystemer
 • Innbruddsalarmsystemer
 • Perimeterbeskyttelse
 • Video-overvåking (ITV/TVO/CCTV)
 • Låssystemer
 • Porttelefonsystemer
 • Systemer for arbeidsstempling og besøksadministrasjon
 • Røyk- og tåkeanlegg
 • Planlegging og design av nettverk
 • Strukturert kabling (LAN)
 • Stamnett - fiber og kobber
 • Fiberinstallasjoner (LAN/WAN)
 • Helsesjekk av nettverk
 • Feilsøking
 • Testing
 • WLAN, Design, Site survey, Installasjon
 • Dataromsløsninger
  • Pre-terminerte løsninger for datahaller (fiber og kobber)
  • Serverrack
  • Komplett FDV med detaljerte systemtegninger
 • Ventilasjons- og Luftbehandlingsanlegg for
  • yrkesbygg
  • industribygg
  • boliger
  • sykehus og helseinstitusjoner
 • Komfortkjøleanlegg
 • Renrom sykehus (operasjonsstuer etc.)
 • Renrom industri
 • Spesialavtrekk og avsugsanlegg
 • Støvsugeranlegg
 • Luftrenseanlegg
 • Datakjøling - Dx og isvannssystemer
 • Klimakjøling - Dx og isvannssystemer
 • Kjøle- og fryserom
 • Service og vedlikehold på kjølesystemer
 • Styresystemer
  • Kuldemedier F-gass
 • Naturlige medier NH3 håndtering
  • CO2-håndtering

Hvem er Caverion?

– Building Performance

Caverion  tilrettelegger vi for at mennesker kan være produktive og trives i smarte og bærekraftige bygg. Vi er fageksperter som alltid leverer høyeste kvalitet – om vi bygger nytt, rehabiliterer, utfører serviceoppdrag eller drifter eksisterende bygg.

You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

Building Performance er vårt løfte til deg som kunde. For oss handler det om å sette deg og dine mål i fokus. Det handler om å se etter gode løsninger og forbedringer når vi utfører arbeidet. Det handler om fagekspertise og yrkesstolthet.

Vi forstår at måten vi lever og jobber på formes av alt det vi bygger rundt oss. Skal vi bekjempe klimakrisen må vi ha smarte og bærekraftige bygg – være seg sykehus, barnehager, skoler, butikker, restauranter, boliger eller kontorbygg.