ServiFlex-smart-service-bedre-bygg-caverion

Behovsbasert service med ServiFlex+

Spar penger og reduser energiforbruket med forebyggende teknisk vedlikehold som ivaretar verdien av eiendommene dine. Len deg tilbake i stolen og ta det med ro. Med behovsbasert teknisk service og vedlikehold tar vi vare på deg og dine verdier.

ServiFlex + passer til ulike typer bygg, inkludert kontorer, hoteller, butikker, kjøpesentre, verksteder og bensinstasjoner. Du kan velge og vrake i fagområder og servicenivåer, slik at får en tjeneste som passer akkurat deg og ditt bygg.

ServiFlex+ Smart service, bedre bygg.

Med ServiFlex+kan du

 • Spare penger og forutsi kostnader for teknisk vedlikehold
 • Unngå nedetid og unødvendige servicebesøk med forebyggende vedlikehold
 • Få 100% dekning for alle lovpålagte tjenester
 • Se byggets ytelse til enhver tid i Client Net
 • Få full oversikt over rapporter og annen informasjon i Client Net
 • Redusere energiforbruket med 5-20%
 • Ett kontaktpunkt for alle dine henvendelser • ServiFlex+ Gull
 • ServiFlex+ Sølv
 • ServiFlex+ Bronse

Få full oversikt over dine bygg og data i Client Net

Client Net

 • Alltid tilgang, uansett hvor du befinner deg eller hva slags enhet du bruker.
 • Oversikt over servicehistorikk, dokumentasjon og planlagt vedlikehold.
 • Sammenlign ditt bygg mot andre, lignende bygg.
 • Få dokumenterte råd om hvordan du kan redusere ditt energiforbruk med opp til 20%.

Fjernovervåkning kan settes opp på noen få timer

Kontakt meg, jeg vil vite mer

caverion_ServiFlex+_clientView 431w

Caverion Condition Control

Gjør bygget ditt smart på få timer

 • Valgfritt tillegg i alle serviceavtaler
 • Består av trådløse sensorer og mottakere
 • Ikke nødvendig å endre byggets eksisterende teknologi
 • Alltid sikker forbindelse


Fordeler


 • Riktig vedlikeholdstiltak til riktig tid
 • Lengre levetid på teknisk utstyr
 • Online analyse, og sammenligning av data med lignende bygg

 

Les mer om Caverion Condition Control

Fornøyde ServiFlex-kunder


 • pilotveien
 • byhavna
 • dalabukta-havbris

FG Eiendom | Brannbok | ServiFlex, FG Eiendom 100% trygge på at lovpålagt dokumentasjon er i orden

Gjennom avtalekonseptet ServiFlex er Caverion totalleverandør for FG Eiendoms 6 bygg i Kristiansund. Dette inkluderer blant annet brannvernledelse, vaktmestertjenester, kontroll av slokkeutstyr, internkontroll og service for alle tekniske fag.

Last ned referansen i PDF >

Sikkerhet, spesielt forebyggende tiltak mot brann, og branntekniske løsninger er noe av det viktigste for en eiendomsforvalter. Før gjorde vi det som var lovpålagt, men så at Caverion kunne ivareta dette enda bedre enn oss selv. De har 100% ansvar for forvaltning av brannforskrifter og det branntekniske, og alt er godt dokumentert i en digital brannbok. - Andreas Sakshaug, Leder Eiendomsavdeling, FG Eiendom

Finansgruppen Eiendom (FG Eiendom) er en utvikler og forvalter av bygg og eiendom i Norge med base i Kristiansund. De forvalter rundt 750 000 kvadratmeter, med en leiestrøm på ca. 700 millioner.

Tjenesteområder

 • Teknisk service og vedlikehold
 • Rådgivning
 • Prosjektledelse

Fagområder

 • Varme og sanitær
 • Sikkerhet
 • Kjøling
 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • IKT og AV
 • Elektro
 • Automasjon

Kundegrupper

 • Eiendomsinvestorer og utviklere

Type

Problemstilling

Som eiendomsforvalter må FG Eiendom ha orden og oversikt på store mengder dokumentasjon, samtidig som de skal ivareta byggets verdi og sikkerhet gjennom fornuftig drift og vedlikehold.

Byggeier skal kunne dokumentere at alle rutiner er i henhold til lover og forskrifter. I tillegg må de ha kontroll på alle underleverandører, og følge opp garantier på tekniske installasjoner og utstyr. Samtidig må de ha tid til å ivareta ulike leietakere, og gjøre nødvendig verdioptimalisering av eiendommene sine.

Tidligere har branndokumentasjonen som instrukser, branntekniske tegninger, sjekklister etc. blitt printet ut på papir og satt inn i permer, som gjorde det vanskelig å vedlikeholde og kommunisere til involverte parter.

Løsning

Med avtalekonseptet ServiFlex er Caverion en komplett samarbeidspartner for FG Eiendom. Vi bistår med å dokumentere lovpålagt informasjon, i tillegg til å gjennomføre nødvendig kontroll og vedlikehold.

Caverions leveranse til FG Eiendom inkluderer blant annet brannvernledelse, vaktmestertjenester, kontroll av slokkeutstyr, internkontroll og service for alle tekniske fag. Med elektronisk brannbok vedlikeholdt av Caverion er det nå enklere og raskere å hente ut riktig informasjon.

FG Eiendom har nå full oversikt over egne eiendommer, bygg, arealer, tekniske anlegg, og komponenter, gjennom et elektronisk FDV-system (Plania).

Både FG Eiendom og lokalt branntilsyn har gjennom Caverion ett kontaktpunkt der de har elektronisk tilgang til å følge opp de enkelte bygg og sikre at alt er i henhold til lover og regler.

Gjennom samarbeidet med Caverion er FG Eiendom 100% trygge på at lovpålagt dokumentasjon er i orden. Da Caverion er en teknisk totalleverandører sparer vi tid og administrasjonskostnader ved at vi kun har ett kontaktpunkt for alle våre henvendelser. De har vist både kompetanse og gjennomføringskraft.» - Andreas Sakshaug, Leder Eiendomsavdeling, FG Eiendom

Kontaktperson i Caverion

Odd Steinar Kanestrøm, avdelingsleder avd. Kristiansund, odd-steinar.kanestrom@caverion.com

ServiFlex

6 bygg

Brannbok

Visste du at..

I henhold til regelverket (forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, §2-1) må byggeier ha etablert styring og interne kontrollordninger slik at det kan dokumenteres at sannsynligheten for brann er redusert, og at de har begrenset konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier?

Lavere kostnader og enklere hverdag

"Vi har en landsdekkende ServiFlex-avtale for alle våre 60 eiendommer. Ved å samle teknisk service og vedlikehold på samtlige tekniske anlegg hos én leverandør har vi spart penger og fått en enklere hverdag.

Vi har én kontakt for én kontrakt hos Caverion. Med tilstandsbasert vedlikehold sørger de for lengere levetid og bedre kvalitet på våre eiendommer."

- Terje Sandaa, Teknisk Eiendomsforvalter i Norlandia.

Vil du vite mer om ServiFlex+?