Managed Life Cycle

Managed Life Cycle (livssyklusforvaltning) er et konsept der Caverion tar på seg hele ansvaret for planlegging, bygging og vedlikehold av dine bygg og eiendommer.

Livssyklusen starter fra designfasen, inkluderer alle de ulike fasene, og til og med rivingsfasen. Resultatet er full optimalisering av livssykluskostnadene.

Finansieringsmodellen er basert på en fast månedspris gjennom hele kontraktsperioden for livsløpet, og inkluderer alt forbruk av:

  • vann
  • strøm
  • oppvarming

Caverion håndterer potensielle risikoer, og du kan dermed alltid ha fullt fokus på din kjernevirksomhet.

Vi har ekspertkunnskap på alle tjenesteområdene som kreves for å dekke Managed Life Cycle-konseptet.

Optimalisert drift for en smartere fremtid

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss