Enova-tilskudd for energi- og klimatiltak

Våre energirådgivere kan bistå med Enova-søknad for økonomisk bidrag til energi- og klimatiltak, både for det offentlige, og næringsmarkedet.


Caverion og Enova

Caverion har i mange år samarbeidet godt med Enova. For både nye og eksisterende bygg har vi søkt om relevant støtte fra Enova til energieffektive løsninger for våre bedriftskunder.

Er du privatperson og ønsker å søke Enova-støtte til energitiltak? Caverion bistår kun bedriftskunder med Enova-søknad. For støtte til din private bolig, les og søk på enova.no/privat >

Statsforetaket Enova har en rekke støtteordninger hvor de gir økonomisk bistand til energi- og klimatiltak, både for det offentlige, og næringsmarkedet.

Som Enova selv sier, «smarte energivalg skaper varige verdier gjennom lavere energikostnaderforbedret omdømme og økt konkurransekraft».

Kontakt oss for hjelp med Enovasøknad

Det er enkelt for private huseiere å søke Enova-støtte for energitiltak helt selv. Se hvilke muligheter som gjelder for din bolig på Enova.no/privat.

Caverion bistår kun bedriftskunder med Enova-søknad, ikke private huseiere.

Gå til Enova.no/privat 


Enova har følgende aktuelle støtteprogram for transport.

Kontakt oss for hjelp med Enovasøknad

transport-enova-tilskudd-caverion

Våre energirådgivere hjelper deg med energieffektivisering, energimerking, energivurdering, med mer. Sammen kutter vi energiforbruket, og reduserer kostnader.

Er du privatperson og ønsker å søke Enova-støtte til energitiltak? Caverion leverer bistand til bedriftskunder. For støtte til din bolig, les mer på enova.no/privat >
kontat-meg-energi-450