Systemdesign

Systemdesign, noen ganger omtalt som grunnleggende design, bygger bro mellom konseptdesignet og detaljdesignet.

Systemdesignfasen inkluderer blant annet følgende:

  • definisjon av den generelle systemkonfigurasjonen
  • prosjektkonfigurering i form av skjemaer og diagrammer
  • utarbeidelse av de nødvendige ytelsesspesifikasjonene og et generelt rammeverk som prosjektet skal baseres på

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss