Der vi lever, jobber og reiser - Secured by Caverion

Bli sikkerhetstekniker i Caverion

Din reise - Secured by CaverionVi lever, jobber og utforsker gjennom reiser. Vi møter venner, familie og ser nye steder. Totalt var det 54 millioner reisende gjennom Avinor sine flyplasser i 2019.

Når vi reiser vil vi glede oss til hva vi skal se og gjøre når vi kommer frem. Vi vil føle oss trygge.

Tenker du over teknologien?

Det du kanskje ikke tenker på er all teknologien som er gjemt i vegger og tak der du beveger deg fra sikkerhetssjekken til gaten, eller når du går om bord i flyet. Du ser kanskje et sikkerhetskamera her og der, og en kortleser for en låst dør. Men, du tenker ikke noe særlig over det.

Det er ikke så rart. Det bare fungerer. Og, det handler jo faktisk ikke om selve teknologien. Det handler om hva teknologien gir oss. Det handler om trygghet.

Din sikkerhet når du reiser gjennom Norges flyplasser er ivaretatt av 200 sikkerhetsteknikere som installerer, drifter og vedlikeholder smart sikkerhetsteknologi. De har høy fagekspertise og yrkesstolthet. De bryr seg om din trygghet. De er Caverions sikkerhetsteknikere - fordelt på 50 steder i Norge, fra Mandal i sør til Tromsø i nord

Der vi lever, jobber og reiser - Secured by Caverion.

Be Caverion kontakte meg

overvakningskamera-1920x400

Lær om teknologien som ivaretar din sikkerhet

Det handler ikke om selve teknologien. Likevel, det kan være interessant å vite hva som gir oss trygghet når vi er på reise, og ferdes ellers i samfunnet.

Et av de mest brukte teknologiproduktene som ivaretar vår sikkerhet er overvåkningskameraer.

Men, visste du at overvåkningskameraer har langt fler funksjoner enn ren overvåkning? Smarte kameraer kan faktisk på sekunder oppdage og analysere informasjon som det er lett å overse når det er mye og følge med på.

Gjensatte objekter, personer på avveie eller tyveriforsøk er noen aktiviteter som et kamera kan oppdage. De kan telle mennesker eller ting, oppdage og varsle brann, finne mønstre eller til og med spesifikke objekter med spesifikke farger.

På en flyplass følger overvåkningskameraer med på om de reisende sine bevegelser er naturlig. Dataene fra bevegelsesmønstre kan brukes til å gi en sikker, smidig og enkel flyt for de reisende. Kameraer kan også oppdage avvik som personalet på lufthavnen raskt tar hånd om, og sikrer punktlighet.

Gjennom å være Avinors øyne er kameraene et hjelpemiddel til å sikre en trygg og god opplevelse for de reisende.

Gjensynsglede på flyplass

Annen teknologi som gir deg trygghet:

  • Termiske kameraer bruker infrarød teknologi til å oppdage hendelser. Et termisk kamera er ikke så lett påvirkelig av klimatiske forhold som fukt og lufttemperatur, og egner seg godt til å sikre objekter. En alarm går om det er endring. Dette kan f.eks. brukes til å si fra om noen nærmer seg et fly når det står parkert.
  • ID-kort og adgangskort gjør det enkelt å se hvem en person på flyplassen er, hvilken rolle og hvilket selskap personen tilhører.
  • Kortlesere sørger for at uvedkommende ikke får adgang til steder de ikke skal og holder flyplassens sikre områder klarert.
  • Sensorer er programmert og sørger for at rulletrapper, heiser etc. kun går til riktig område og at drift har fullstendig oversikt over hele lufthavnens område.
  • Overfallsalarmer gjør at medarbeidere raskt kan varsle andre om at de trenger hjelp.

På Oslo Lufthavn finner du også en helt spesiell teknologisk løsning som heter FlexiGate.

Flexigate er med deg fra du kommer til en Gate-skranke til du har kommet om bord i flyet. Du tenker nok ikke over det, fordi FlexiGate gjør hele ankomst- og ombordstigningsprosessen automatisk og sikker.

Slik er vi en del av din hverdag -  Secured by Caverion

Med 50 lokasjoner fra Mandal i sør til Tromsø i nord og fageksperter innenfor alle tekniske fag er det stor sjanse for at Caverion er en del av din hverdag.

Vi er 2 400 fageksperter fordelt på alle tekniske fag, og bare innenfor sikkerhet har vi 200 medarbeidere som sørger for at din trygghet er ivaretatt i kontorbygg, butikker, offentlige bygg, kollektivtrafikk og flyplasser - eller enklere sagt; der vi lever, jobber og reiser - Secured by Caverion. 

Her et lite utvalg av våre sikkerhetskunder 

sikkerhetskunder-caverion 

Hvem er Caverion?

Vi tilrettelegger for at mennesker kan være produktive og trives i velfungerende, smarte og bærekraftige bygg. Vi er fagfolk som forstår at måten vi lever og jobber på formes av alt det vi bygger rundt oss – være seg sykehus, barnehager, skoler, butikker, restauranter, boliger eller kontorbygg.

Se filmen vår - så forstår du hva som driver oss.

Building Performance – Merverdi for våre samarbeidspartnere

Building Performance er vårt kundeløfte. For oss handler det om å sette deg og dine mål i fokus. Det handler om å se etter gode løsninger og forbedringer når vi utfører arbeidet. Det handler om fagekspertise og yrkesstolthet.

Vi ønsker at du skal oppleve en merverdi av å bruke Caverion. Derfor leverer vi høyeste kvalitet – om vi bygger nytt, rehabiliterer, utfører serviceoppdrag eller drifter eksisterende bygg.

1200x300

Vil du vite mer om smarte byer og hvordan Caverion tilrettelegger for at mennesker kan være produktive og trives i smarte og bærekraftige bygg?  

Meld deg på vårt nyhetsbrev