• vikevaag-skole-fasade01-web
 • vikevaag-skole-auditorium-01-web

Vikevåg barneskole, Norges første smartskole

Rennesøy kommune ønsket et energieffektivt og topp moderne skolebygg med helautomatiske løsninger. For å sikre et godt innemiljø installerte vi Caverions egenutviklede tekniske løsning, KlimaTak, med behovsstyrt luftmengde og temperatur.

 

 

Etter utbyggingen er skolen tre ganger større enn den var. Likevel bruker vi mindre energi nå enn tidligere. Alt er automatisk. Lærerne slipper å styre med teknikken. Nå kan de vie all sin tid til elevene. Samtidig betyr de tekniske løsningene store besparelser for kommunen.
- Bård-Ove Pedersen, teknisk sjef , Rennesøy kommune

Kruse Smith er en av Norges ledende entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet, som ble etablert i Kristiansand i 1935, er i dag landets 6. største konsern i sitt slag med rundt 900 ansatte fordelt på 10 kontorer.

Tjenesteområder

 • Rådgivning
 • Prosjektgjennomføring
 • Design and Engineering
 • Prosjektledelse

Fagområder

 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • Sikkerhet
 • Automasjon
 • Kjøling
 • Varme og sanitær
 • IKT og AV
 • Elektro

Kundegrupper

 • Offentlig sektor - Bygg
 • Offentlig sektor

Type

 • Skole

Problemstilling

Gamle Vikevåg skole stod ferdig i 2000, men bygget var verken stort nok eller moderne nok for å møte dagens behov.

Da skolen skulle utvides ønsket Rennesøy kommune et energieffektivt og høyteknologisk bygg med moderne løsninger som skulle legge til rette for læring. Selve bygget skulle helst styre seg selv, slik at lærerne kunne bruke tid på elevene, og ikke på å styre med teknikken.

Samtidig måtte skolebygget være fleksibelt, slik at eventuelle fremtidige endringer i løpet av skolens livssyklus ikke ble for kostbare.

Løsning

Gjennom en teknisk totalentreprise, som underleverandør til Kruse Smith, leverte Caverion alle tekniske fag.

Skolen, som stod ferdig som planlagt i august 2016, er helautomatisk med smarte og energieffektive løsninger. Inn- og utringning, brann- og innbruddvarsling blir gjort gjennom et talevarslingssystem. Praktiske meldinger kan også gis over systemet, enten til hele skolen eller til enkelte rom.

Lys og ventilasjon styres automatisk etter elevenes behov, gjennom bevegelssesensorer. Persienner styres etter sol- og vindføler. For å sikre et godt innemiljø installerte vi Caverions egenutviklede tekniske løsning, KlimaTak, med behovsstyrt luftmengde og temperatur.

KlimaTak er energibesparende, trekkfri og har nærmest lydløs ventilasjon og kjøling uten bruk av isvann i himlingen. Caverions KlimaTak tilpasses byggets moduler. Dermed blir det enkelt å flytte, fjerne eller sette opp innvendige vegger, slik at det oppnås store besparelser ved ombygginger som gjerne skjer gjennom byggets levetid.

For den gamle delen av skolen oppgraderte Caverion lys og nødlys.

Kontaktperson i Caverion

Lena Thornes, prosjektleder, avd. Stavanger, lena.thornes@caverion.com

Smarthus

År
2015-2016

Teknisk
totalentreprise

Nøkkelinfo

 • Areal: 2 600 kvm nybygg og rehab
 • Klassetrinn: 1-7. klasse
 • Antall elever: 310
 • Antall personale: 60