• ullevål-3
 • ullevål-2

Ullevål universitetssykehus, Bygg for nye akuttfunksjoner

Etter sammenslåing av sykehusene Aker, Ullevål, rikshospitalet og Radiumhospitalet skulle flere akuttfunksjoner overføres til Ullevål.

Dette krevde en kraftig oppgradering av akuttfunksjonene på Ullevål. Ved en utbygging ville man også få vesentlig kvalitetsøkning med hensyn til logistikk, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.

Last ned referansen i PDF >

Ullevål universitetssykehus, Bygg for nye akuttfunksjoner
Oslo Universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver.

Tjenesteområder

 • Prosjektledelse
 • Prosjektgjennomføring
 • Design and Engineering

Fagområder

 • Automasjon
 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • Sikkerhet

Kundegrupper

 • Offentlig sektor - Bygg
 • Offentlig sektor

Type

 • Helsebygg
 • Sykehus

Problemstilling

Det nye bygget for akuttfunksjoner på Ullevål universitetssykehus skulle innenfor et begrenset areal huse et betydelig antall avanserte funksjoner. I tillegg skulle det nye bygget ligge tett inntil eksisterende akuttmottak andre bygninger som skulle være i full drift under byggeperioden.

Det eksisterende akuttmottaket skulle rehabiliteres når nybygget var tatt i bruk Logistikk og montasjerekkefølge ville bli en viktig utfordring i byggeprosessen.

Løsning

Prosjektet startet med en samhandlingsfase hvor alle aktørene sammen gikk i gjennom prosjektet.

Problemstillinger som ble tatt opp ble løst i felleskap. Sammen fant vi frem til riktige løsninger både i forhold til byggherrens krav og byggets fremdrift. Hovedpunktene ble omforent i en felles fremdriftsplan.

Under samhandlingsfasen ble både byggherre, hovedentreprenør og underentreprenører kjent med hverandre. Dette muliggjorde en effektiv montasje med kort byggetid og komplekse tekniske løsninger.

Resultatet ble et høyteknologisk mottak som beskrives som «state-of-theart ». Prosjektet ble levert i henhold til avtalt overleveringsdato.

Bygget inneholder akuttmottak, operasjonsstuer, smittestue, og hybrid operasjonsstue med både operasjons- og radiologifunksjoner i ett og samme rom. I tillegg er det satt opp intensivavdeling, luftsmitteisolater, og isolat med NBC-funksjoner. Det er også anlagt postoperative funksjoner og aller siste teknologi i ett nytt CT-laboratorium.

Kontaktpersoner i Caverion

Morten Isaksen, Prosjektleder, avd. Oslo Prosjekt morten.isaksen@caverion.com

Verdi
20 millioner

År
2012-2014

Nybygg:
3 700 m2
Rehab:
1 000 m2

 

Nøkkelinfo

 • 15 stk. Luftbehandlingsanlegg. Total luftmengde 75000 m3/h
 • Automatikkanlegg
 • SD-anlegg
 • KNX-anlegg for romstyring av lys og temperatur
 • Diatermiavsug i operasjonsstuer
 • Slusestyring luftsmitteisolater
 • Trykkstyring luftsmitteisolater, operasjonsstuer
 • Styringstablåer i operasjonsstuer
 • HEPA teminalfilter i operasjonsrom
 • Safe change HEPA avtrekksfiltersystem på avtrekk fra luftsmitteisolater
 • Div. avtrekksystemer