• Trosterud-skole-web
 • Klimatak-trosterud-web

Trosterud barneskole, Rehabilitering av skole i drift

Trosterud skole ble bygget i 1970, og hadde ingen ventilasjon. Caverion har installerte et nytt ventilasjonsanlegg på Trosterud skole. Skolen har hatt vanlig drift under utbyggingen, og alle elevene har vært tilstede.

Last ned referansen i PDF >

Det er viktig med godt inneklima for elevene og de ansatte. Caverion har fått på plass et ventilasjonsanlegg på kort tid uten at skole måtte stenge og elevene flyttes. Dette kan man sparebetydelige beløp på.
- Magnar Skår, seksjonsleder i Undervisningsbygg

Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har som oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med nærmere 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Cirka 85 000 elever og 13 000 ansatte bruker daglig Undervisnings- byggs lokaler.

Tjenesteområder

 • Rådgivning
 • Prosjektgjennomføring
 • Design and Engineering
 • Prosjektledelse

Fagområder

 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • Automasjon
 • Elektro

Kundegrupper

 • Offentlig sektor - Bygg
 • Offentlig sektor

Type

 • Skole

Problemstilling

Typisk for dagens ventilasjonsprosjekter på eksisterende skoler er at de blir omfattende og kostbare.

Kommunene Oslo og Bergen ønsket at markedet skulle komme med innovative løsninger for et bedre inneklima på skoler, sykehjem og i barnehager. En av forutsetningene var teknologi som møter kravene til passivstandarden.

De arrangerte en innovasjonskonkurranse, hvor Caverion var en av to vinnere. På bakgrunn av dette fikk Caverion i oppgave å drastisk forbedre inne- klimaet på Trosterud skole, ved å installere et ventilasjonsanlegg. Utfordringen var at skolen ikke skulle stenges, men ha vanlig drift under hele prosjektet.

Skolens innhold

 • 3 etasjer
 • 18 klasserom
 • 6 grupperom
 • 9 garderober
 • 3 tekniske rom
 • Løsning

  Caverion var totalentreprenør for hele prosjektet. I en samspillsprosess med byggherre Undervisningsbygg, sluttbruker ved skolens ledelse, AMU og underleverandører ble det utviklet en solid gjennomføringsplan.

  Forberende arbeid som graving, forskaling, tekniske rom, montering av 3 stk. ventilasjonsaggregater, sjakter og kanalmontasje og prefabrikering av utstyr ble gjennomført i skolens sommerferie.

  Ved skolestart gjennomførte Caverion to klasserom, ett grupperom og en garderobe i uka. Ukentlig fremdrift startet fredag hvor elevene i det aktuelle klasserommet flyttet til et avlastningsrom, og Caverion klargjorde deler for oppstart. Påfølgende mandag kom Caverion inn og installerte KlimaTaket slik at elevene kunne flytte tilbake etter én uke i avlastningsrommet.

  Installasjonen skulle foregå fra juni til desember 2016, men ble ferdigstilt 7. oktober 2016, to måneder før frist.

  KlimaTak

  KlimaTak, også kalt byggets tekniske motorvei, er et teknisk totalløsning som sikrer optimalt inneklima for alle typer bygg. KlimaTak ble utviklet av Caverion i 1997, og er installert på over 2,5 millioner kvadratmeter på private og offentlige bygg i Norge. 

  Kontaktperson i Caverion

  Thomas Ramos, Salgssjef, Caverion, thomas.ramos@caverion.com

  Ventilasjons-
  prosjekt
  ved skole i drift

  KlimaTak

  Ferdigstillelse 2 måneder
  før frist

  Suksessfaktorer

  Trosterud skole er erklært en suksess av både byggherre Undervisningsbygg og skolens brukere (inkludert ledelsen, lærere og elevene selv).

  • God avstand mellom kontrakt og oppstart
  • God planlegging
  • Samspill
  • Alle aktører med i tidlig fase, inkludert Byggherre, rådgiver, totalentreprenør, byggets brukere (representert ved rektor og assisterende rektor) og Arbeidsmiljøutvalget utdanningsetaten (AMU).