• Trofi-teknopark-576-2
 • trofi-teknopark-576
 • Trofi-teknopark-576-3

Trofi Teknopark, Godt innemiljø sikrer effektive ansatte

Trofi teknopark er Tromsøs første kontorbygg som er bygget etter passivhusstandard. Bygget har et lavt energiforbruk, og er fylt med moderne teknologi og dagslysstyring. KlimaTaket har behovsstyrt ventilasjon og sikrer et optimalt innemiljø for de som bruker bygget.

Last ned referanse i PDF >

Investerer vi i kvalitet, så blir vi attraktive i markedet, så da får vi det inn igjen på leieinntektene. - Erlend Sundstrøm, Adm. dir. Odd Berg Gruppen

Odd Berg Gruppens virksomhet er organisert i 3 forretningsområder; Industri, Eiendom og Finans. Odd Berg Eiendom forvalter og utvikler gruppens eiendommer med hovedfokus på industri- og næringseiendom.

Tjenesteområder

 • Prosjektledelse
 • Rådgivning
 • Teknisk service og vedlikehold
 • Prosjektgjennomføring
 • Managed Services
 • Design and Engineering

Fagområder

 • Kjøling
 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • Varme og sanitær
 • Sikkerhet
 • Industri og prosessanlegg
 • Industrirør
 • IKT og AV
 • Automasjon
 • Elektro

Kundegrupper

 • Eiendomsinvestorer og utviklere

Type

 • Næringsbygg

Problemstilling

Byggherre Odd Berg Gruppen ønsket et bygg som lett kan tilpasses stadig nye situasjoner.

Trofi Teknopark vil stå i flere tiår, men funksjonene i bygget må kunne endres gjennom de ulike fasene i livssyklusen, uten at det skal være til unødvendig bry for de som oppholder seg i bygget. I tillegg skulle bygget oppføres som Passivhus, og ha et godt innemiljø.

Løsning

Caverion hadde teknisk totalentreprise for hele prosjektet, og kunne dermed planlegge et flekstibilit bygg som enkelt kan tilrettelegges for de ulike leietakerne gjennom byggets levetid.

Som en teknisk totalentreprenør var vi med helt fra startfasen byggeprosjektet, for å sikre at Trofi Teknopark ville gi merverdi for både byggherre og sluttbruker.

Videre installerte Caverion alle de tekniske løsningene i byggeprosessen. For å sikre et godt innemiljø installerte vi Caverions egenutviklede tekniske løsning, KlimaTak, med behovsstyrt luftmengde og temperatur.

Caverions KlimaTak tilpasses byggets moduler. Dermed blir det enkelt å flytte, fjerne eller sette opp innvendige vegger, slik at det oppnås store besparelser ved ombygginger som gjerne skjer gjennom byggets levetid.

Caverion er også ansvarlig for teknisk vedlikehold og drift av bygget. Kontorbygget stod ferdig november 2014.

Reportasje fra TV2 nyhetene om Trofi Teknopark


Fakta om KlimaTak

 • energibesparende
 • trekkfri
 • nærmest lydløs ventilasjon
 • kjøling uten bruk av isvann i himling
 • enkel regulering av luftmengde og temperatur
 • fjernstyres over internett
 • Fakta Passivhus

  Passivhus har et energibehov som er ca. en fjerdedel av normen for tradisjonelle bygg. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak som:

 • ekstra varmeisolasjon
 • ekstra god tetthehet
 • gode vinduer
 • behovsstyrt ventilasjon
 • varmegjenvinning
 • Kontaktperson i Caverion:

  Per Skog-Hansen, Avdelingssjef, Caverion avd. Tromsø
  (per.hansen@caverion.no)

   

  Fornøyde mennesker i sunne bygg

   

  Passivhus

  Nøkkeltall

  • Størrelse: 4 700m2
  • Investering: kr. 100 millioner
  • Energiforbruk:199 kWh/år
  • Enovastøtte: kr. 2,2 mill.
  • Byggeår: 2013-2014