Systembolaget, Sverige

Brandsäkerhet som överstiger myndighetskrav

Vi tycker att det är viktigt med brandsäkerheten i våra lokaler. Och i flera butiker har vi både brand och utrymningslarm, vilket betyder att vår kravnivå överskrider myndighetskraven, berättar Mats Boson, projektledare för butiksutveckling på Systembolaget.

Systembolaget har ensamrätt på försäljningen av alkohol i Sverige. Detta för att alkoholproblemen i Sverige ska vara så små som möjligt.

Tjenesteområder

  • Teknisk service og vedlikehold

Fagområder

  • Sikkerhet

Kundegrupper

  • Offentlig sektor

Type

Utmaning

Caverion genomför den årliga revisionsbesiktningen av brandlarmsanläggningar på drygt 200 av Systembolagets 430 butiker. Besiktningen sker efter en detaljerad checklista och görs med maximalt 15 månaders mellanrum.

Lösning

Förutom revisionsbesiktning omfattar Caverions serviceavtal med Systembolaget även akut service av anläggningarna under kontorstid.

"Avtalet med Caverion rör alla våra större butiker med egna brandlarm och samarbetet med dem fungerar bra", berättar Mats Boson

"Om personalen i butiken skulle upptäcka något problem anmäler de det till Systembolagets interna kundtjänst som i sin tur anmäler det till oss", berättar Göran Nilsson, Caverion Säkerhet.

Oftast är felorsaken ett dåligt batteri eller smutsiga detektorer, vilket gör dem relativt enkla att avhjälpa. Tack vare att Caverion har ett rikstäckande kontorsnät så kan teknikerna oftast vara snabbt på plats.

"Skulle det uppstå problem med någon brandlarmsanläggning efter kontorstid så är min telefon alltid på", säger Göran Nilsson.

Årlig besiktning av brandlarm i 200 butiker