• sørnestunellen-1
 • sørnestunellen-2
 • sørnestunellen-3

Statens Vegvesen | Sørnestunnelen, Intelligent tunnelbelysning sikrer trafikantene

Europavei med intelligent tunnel- belysning i Ålesund. Trafikktettheten på veiene blir stadig høyere, og moderne tunnelbelysning av høy kvalitet gir sikker og komfortabel ferdsel for trafikantene. God fargegjengivelse og fargetemperatur gir bedre sikt og enklere oppfatning av trafikkbildet.

Last ned referansen i PDF >

Ved å investere i et nytt og moderne belysningssystem har vi ikke bare økt sikkerheten, men vi sparer også store kostnader da det gamle systemet hadde et stort vedlikeholdsbehov, med deler som stadig måtte skiftes.
- Jan Stian Tafjord, Overingeniør, Statens Vegvesen.

Statens Vegvesen | Sørnestunnelen, Intelligent tunnelbelysning sikrer trafikantene
Statens vegvesen er en norsk, statlig etat med ansvar for bygging og vedlikehold av riksveier og fylkesveier og tilsyn med kjøretøyer og trafikanter. Statens vegvesen arbeider for du skal komme trygt fram uansett om du går, sykler, kjører eller reiser kollektivt.

Tjenesteområder

 • Teknisk service og vedlikehold
 • Rådgivning
 • Prosjektledelse
 • Design and Engineering
 • Prosjektgjennomføring

Fagområder

 • Elektro

Kundegrupper

 • Offentlig sektor - Infrastruktur
 • Offentlig sektor

Type

Problemstilling

Eldre tradisjonell tunnelbelysning gir ofte dårlig lys og problemer med blending ved inn- og utkjøring. Et utdatert belysningsanlegg gir også hyppige reparasjoner, som er kostbart. 

Europavei E136 like utenfor Ålesund sentrum er sannsynligvis den mest trafikkerte veistrekningen i hele Møre og Romsdal. Det er en to-feltsvei med 70-sone. Veien har en årsdøgntrafikk på 22 400 kjøretøy, og en stenging av Sørnestunnelen ville skape store trafikkproblemer, da de andre veiene i området også har betydelig trafikkbelastning. 
Trafikken i Sørnestunnelen er stor, og det finnes ikke gode alternative veier. 

Løsning

Caverion leverte en totalløsning, inkludert styring, kabelpakke, og led armaturer, og igangkjøring. LED-belysning var fra Philips, og har dynamisk styring som gir bedre og mer riktig lys, og dermed økt sikkerhet.

Ved å dimme armaturene i stedet for å skru av/på armatur ved behov, gir en overlegen jevnhet av lyset, uavhengig av lysbehov, i forhold til konvensjonell tunnel lysstyring.

Trafikktettheten på veiene blir stadig høyere, og moderne tunnelbelysning av høy kvalitet gir sikker og komfortabel ferdsel for trafikantene.

God fargegjengivelse og fargetemperatur gir bedre sikt og enklere oppfatning av trafikkbildet.

Tunnelen ble holdt åpen for trafikk på dagtid i prosjektperioden, mens vi på kvelds- og nattestid jobbet med å ta ned det gamle lysanlegget, og montere opp den nye LED-belysningen.

Styresystemet for Sørnestunnelen er installert på en datamaskin med brukervennlig touch display, plassert lokalt ved tunnelen. Systemet TunneLogic har også funksjoner for sentral overvåking, slik at overvåking av flere tunneler med TotalTunnel-løsninger kan gjøres enkelt fra et felles kontrollsystem.

Ny tunnelbelysning er et langsiktig prosjekt, og det gir best totaløkonomi å basere valg av belysning på en totalkostnad over hele levetiden.

Statens vegvesen vil med investeringen i Sørnestunnelen kunne forvente et rimelig, forutsigbart og godt planlagt vedlikehold i lang tid fremover.

Nøkkelinfo

 • Tunnelens lengde: 236 meter 
 • Totalt 124 stk lyspunkter
 • 18 stk grunnbelysning 266W
 • 106 stk motlysarmatur 435W
 • Luminansmeter, 2 stk plasser mot portal på begge sider
 • Ny kabelbane gjennom hele tunnelen (Syrefast fra Øglæend)
 • Kontaktpersoner i Caverion:

  Øystein Nedregård, Avd. leder Samferdsel M&R,; (oystein.nedregard@caverion.com)

  236 meter
  lang tunnel

  År
  2016

  Totalløsning

  Belysningsutstyr:

  • FlowStar syrefaste høyeffektive inngangsarmaturer som er kompatible med TunneLogic.
  • TunneLogic komplett og dedikert kontrollsystem.