• Skien kommune sparer 6 mill i året med EPC - energieffektivitet
 • Rådhuset i Skien Kommune hvor de har gjennomført et EPC-prosjekt

Skien Kommune | Garantert energieffektivitet, 30% reduksjon med EPC-modell

Med et mål om å redusere energiforbruket med 30% ble det gjennomført nesten 400 energireduserende tiltak i løpet av 18 måneder på 37 bygg i Skien Kommune. Alle byggene er nå koblet opp mot SD-anlegg, som er et vesentlig middel for å oppnå besparelser og bedre driften av kommunens bygg.

Last ned referansen som PDF>

EPC er en selvfinansierende måte å redusere energiforbruket, og samtidig oppgradere gamle bygg til moderne standard. Om 7-8 år vil kommunen ha 6 millioner ekstra hvert år som vi kan bruke til gode formål. - Hans-Petter Heimholt, Prosjektleder, Skien Kommune.

Skien Kommune er en av Norges eldste byer, og har 54 000 innbyggere. Kommunen er omtalt av Enova som en foregangskommune på energi.

Tjenesteområder

 • Managed Services

Fagområder

 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • Varme og sanitær
 • Elektro
 • Automasjon

Kundegrupper

 • Offentlige helsetjenester
 • Offentlig sektor - Utdannelse
 • Offentlig sektor

Type

 • Sportsanlegg
 • Sykehus
 • Sykehjem
 • Skole
 • Helsebygg
 • Barnehage

Utfordring/Problemstilling

Skien Kommune har drevet med ENØK siden 1980-tallet, så alle lavt hengende frukter var allerede tatt, f.eks. hadde de både ur og tidsstyring. Alle byggene,  inkludert 11 barnehager, 14 skoler og 12 sykehjem/helsebygg, måtte være i drift mens oppgraderingene foregikk.

Løsning

Tiltakene var gjennomført våren 2015, og nå er prosjektet i garantifasen, hvor investeringen skal høstes inn.  Med de avtalte forutsetninger i prosjektet er investeringen på 37 millioner kroner nedbetalt på 6-7 år. Skien Kommune mottok ca. 8 millioner kroner i Enova-støtte for EPC-prosjektet.

I løpet av 18 måneder gjennomførte vi 378 tiltak for å redusere energiforbruket i 37 bygg, som til sammen dekket 130 000 kvadratmeter. F.eks. var Venstøp skole tidligere et energisluk, og her ble flere tiltak gjennomført, inkludert installasjon SD-anlegg, varmepumpe, driftsoptimering, og ventilasjonsombygging.

Alle 37 bygg har fått et felles web-basert SD-system, hvor driftspersonell og Caverions energirådgivere kan overvåke og styre varme, ventilasjon, lys og alt annet som er tilkoblet.

Se flere detaljer under Enovas film om Skiens EPC-prosjekt.

Detaljer om tiltak

378 tiltak innen automasjon, ventilasjon, varme og sanitær, elektro, lys og diverse bygningsteknisk:

 • bytte eksisterende ventilasjonsaggregater
 • bytte ventilasjonsvifter og varmegjenvinnere, rense gamle anlegg
 • etterisolere rør og komponenter, etterisolere loft
 • installere varmepumper (luft/luft i gymsaler, vann/vann i gamle fyrhus
 • installere lysstyring
 • optimalisere varmeanlegg (vannbehandling, radiatorventiler, rensing av vannanlegg)
 • optimalisere energibruk i svømmehaller
 • bytting av vinduer
 • Nøkkeltall

 • Antall bygg: 37 (11 barnehager, 14 skoler og 12 sykehjem/helsebygg
 • Antall tiltak i pakken: 378
 • Investeringssum: 37.284.026 kr eks mva
 • Beregnet energibesparelse: 7.257.369 kWh/år (29,3% reduksjon)
 • Beregnet effektbesparelse: 927 kW
 • Enovastøtte: 7.916.669 kr
 • Nedbetalingstid: 6-7 år
 • Kontaktperson i Caverion:

  Mikkel Ytterhus, Energiingeniør

  30% lavere energibruk

  Sparer 6 millioner kroner

  i året

  SD-anlegg

  i alle 37 bygg

  Fakta om EPC

  Energy Performance Contracting (EPC) er en modell for gjennomføring energi-effektiviseringstiltak med garantert resultat.

 • Fase 0:          Etablere prosjekt, Doffin-utlysing, forhandling, kontrahering (3-5 mnd)
 • Fase 1:          Analyse av alle bygg, bestemme tiltakspakke (4-6 mnd)
 • Fase 2:          Investering, gjennomføre fysiske tiltak (12-24 mnd)
 • Fase 3:          Garantiperiode (4-14 år), og energioppfølging
 •