Seabrokers, Vestre Svanholmen 14 (Aibel), Stavanger, Norge

Seabrokers driver med skipsmegling, eiendomsutvikling, drift av eiendom, entreprenørskap, havovervåking og sikker løfthåndtering. De eier og drifter flere bygg på Vestre Svanholmen i Forus, Stavanger. Deres første store prosjekt på tomteområdet var et atriumsbygg med spennende arkitektoniske elementer, som er hovedkontoret til Aibel AS. 

Tjenesteområder

  • Design and Engineering
  • Rådgivning

Fagområder

  • Ventilasjon og klimaanlegg
  • Sikkerhet
  • IKT og AV
  • Kjøling
  • Automasjon
  • Varme og sanitær

Kundegrupper

  • Eiendomsinvestorer og utviklere

Type

Utfordring/Problemstilling

Personalet i Aibel jobber i stor grad med prosjekt, og derfor må bygget være fleksibelt med tanke på å flytte på vegger og lignende. Bygget skal også være energieffektivt og ha et godt inneklima.

Løsning

Lys og ventilasjon er fullautomatisert og behovsstyrt. Områder som ikke er i bruk har en grunnventilasjon, og bevegelsessensorer registrerer når folk kommer inn, hvorpå ventilasjonen øker automatisk. Dersom det blir varmere/kaldere enn det brukeren av kontoret har registrert at han ønsker, justeres dette. Ti minutter etter at kontoret er forlatt, går ventilasjonen over til grunnivå, mens lyset slås av.

Luften tilføres lydløst og uten trekk takket være Caverions egen patenterte KlimaTak. Frisk luft tilføres via kanaler på tradisjonelt vis, men styres via trykkventiler, slik at det er samme kanaltrykk i hele kanaltrekket. I himlingene er et buet ”basseng” , som er laget av en tynn metallplate. I bassenget vil den kalde luften legge seg på platen, hvor den blir varmet opp av den varme luften i værelset. Når den tilførte kalde luften er blitt varm nok, stiger den opp, og slippes ut i værelset via en smal spalte i KlimaTaket. Taket er gjennomgående i hele bygget, og er inndelt i modulbaserte kammers som ligger på rekke. Derfor kan en bygge om arealene fra cellekontor til landskap uten å måtte gjøre endringer i ventilasjons- og temperatursystemet.

Resultat

Svanholmen 14 er et pioneerbygg på energieffektivitet. Energiforbruket første driftsår var 108 kWh per kvm.

År

2006

Fakta om bygget

•    Byggeår: 2006
•    Areal: 25 000 m²
•    6 etasjer + kjeller
•    Parkering ute og inne
•    Rommer 1259 arbeidsplasser
•    Leietaker: Aibel
•    Fullt utleid

Fakta om Caverions tjenester

•    Elektro (inkludert datakabling)
•    Ventilasjon og KlimaTak (behovsstyrt)
•    Rør
•    Sikkerhet
•    Nødstrøm
•    UPS