• Rygge-ungdomsskole-asplan-viak

Rygge Ungdomsskole, Livssyklus 50 år | Lyngdalsmodellen

Når Rygge Kommune skulle bygge en ny ungdomsskole med livssyklus på 50 år var Caverion med fra forprosjektet, slik at vår teknisk kompetanse kunne sikre smarte og integrerte løsninger som gir optimal drift for en smartere fremtid.

Last ned referansen i PDF >

Målet var ikke å bygge skolen med den laveste byggekostnaden, men å bygge den skolen som gir lavest mulig kostnader gjennom hele livssyklusen til bygget, medregnet drift og vedlikehold.
- Stein Stavdal Paulsen, Prosjektleder, Rygge Kommune.

Kruse Smith er en av Norges ledende entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet, som ble etablert i Kristiansand i 1935, er i dag landets 6. største konsern i sitt slag med rundt 900 ansatte fordelt på 10 kontorer.

Tjenesteområder

 • Prosjektgjennomføring
 • Prosjektledelse
 • Teknisk service og vedlikehold
 • Managed Services
 • Design and Engineering
 • Rådgivning

Fagområder

 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • Automasjon
 • Varme og sanitær
 • Elektro
 • Kjøling
 • IKT og AV
 • Sikkerhet

Kundegrupper

 • Offentlig sektor - Bygg
 • Offentlig sektor

Type

 • Skole

Problemstilling

Livsyklusfokus var viktig for kunden i dette prosjektet. Rygge kommune ville at skoleanlegget skulle opprettholde estetiske og funksjonelle kvaliteter over tid. Skolebygget måtte også være fleksibelt, slik at det ville være enkelt å gjøre fremtidige endringer.

Prosjektet skulle gjennomføres med offentlig-privat samarbeid (OPS).

Løsning

Felles mål, og samarbeid mellom bygg entreprenør, arkitekt, teknisk entreprenør, rådgivere og utbygger, dannet grunnlaget for prosjektet.

Prosjektet hadde en langsiktig tankegang, hvor totalprisen ble sett på i et livssyklusperspektiv, som også inkludererte drift og vedlikehold av byggene. Skoleprosjektet ble gjennomført i en brukerorientert samspillprosess, kjent som «Lyngdalsmodellen».

Caverion deltok i forprosjektet, slik at vår tekniske kompetansen ble benyttet i en tidligfase, i godt samspill med de andre aktørene i prosjektet, som entreprenør Kruse Smith og arkitekt Asplan Viak.

Skolen ble bygget som passivhus og energiforsyning med varmepumpe fra borebrønner. Beregninger utført i forprosjektet viser store besparelser i et livsløpsperspektiv ved å bygge passivhus, fremfor å kun følge minimumskravene til TEK 10 (forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk).

Norsk Passivhusstandard har krav til varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning og energiforsyning samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter.

Standarden gir også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse for næringsbygg.

Caverion er også ansvarlig for teknisk service og vedlikehold av bygget.

Kontaktperson i Caverion:

Bård Føyen, Prosjektleder, Østfold Prosjekt bard.foyen@caverion.com

Passivhus

OPS

Livssyklus
50 år

Lyngdalsmodellen

Er oppkalt etter utbyggingen av Lyngdal Ungdomsskole, som var en samspillskontrakt med elementer av offentlig-privat samarbeid (OPS).

Felles mål, og samarbeid mellom bygg entreprenør, arkitekt, teknisk entreprenør, rådgivere og utbygger, dannet grunnlaget for prosjektet.