• Credit: Espen Solli

Pir Nord på Oslo lufthavn, FlexiGate | AV og Sikkerhet

Caverion har levert en hel-automatisk løsning for boarding og deboarding på Oslo lufthavn sin nye terminal Pir Nord: FlexiGate. Den gjør gatene fleksible slik at flyvninger både innland og utland kan bruke samme gate, uten å gå på bekostning av sikkerheten.

 
Last ned referanse i PDF >
  
  

Flexigate bidrar til en mer effektiv drift av flyplassen og kostnadsbesparende. Spesielt det med tauing av fly tar tid og koster penger, eller bussing av passasjerer som gir en dårlig passasjeropplevelse, og vi vil trenge færre personell.

-  Helge Borgnes, Prosjektleder for T2-utbyggingen, Avinor

Avinor er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvar for de 46 statlige flyplassene i Norge. 12 flyplasser driftes i samarbeid med Forsvaret.
 

Tjenesteområder

 • Rådgivning
 • Prosjektledelse
 • Prosjektgjennomføring

Fagområder

 • IKT og AV
 • Sikkerhet

Kundegrupper

 • Offentlig sektor - Transport
 • Annen industri

Type

 • Flyplass/togstasjon

Problemstilling

Utbygging av den nye terminalen T2 (Pir Nord) på Oslo Lufthavn, skulle gi 60% høyere kapasitet i gatene enn en “vanlig” gate. Legge til rette for både innenlands- og utenlandstrafikk på samme gate, adskilt i to nivåer.

Avinors sikkerhetsinfrastruktur er basert på systemet Lenel OnGuard. Det inkluderer blant annet adgangskontroll, videoovervåkning, og kontrollpunkter som må vedlikeholdes og oppdateres for å kunne ivareta sikkerheten til de reisende.

Løsning

Med ca. 100 sertifiserte Lenel OnGuard-spesialister har Caverion 
nordens største kompetanse på denne løsningen. 

Den ene etasjen blir utland, og den andre innland, så da kan f.eks. et fly lande fra Bergen, med videre forbindelse til London. Flyet blir stående, passasjerene sluses ut oppe, og passasjerene til utland kommer inn nede. Flexigate med av- og påstigning på forskjellige etasjer finnes allerede andre steder i verden, men unikt for løsningen Caverion har utviklet er at riktige dører, heis og rulletrapp styres automatisk basert på informasjon innhentet fra flyplassens eget flykontrollsystem.

Med det nye systemet styres alt fra gaten, og systemet er enkelt å bruke fordi det er basert på en møteromsløsning.

I tillegg til den automatiske flexigate-løsningen har Caverion levert sikkerhet på alarm- og adgangskontroll på samme plattform, Lenel OnGuard.

Caverions smarte og integrerte løsninger vil sørge for pålitelig og trygg infrastruktur, med høy forutsigbarhet.

Kontaktpersoner i Caverion:

Jon Eggen-Johansen, Kundeansvarlig: jon.eggen@caverion.com
Torodd Lund, Prosjektleder AV: torodd.lund@caverion.com

Referansevideo hvor Helge Borgnes, Avinor, og Vidar Pedersen, Caverion, snakker om FlexiGate-løsningen:


Få en bedre forståelse av hvordan Flexigate fungerer, og hvilke fordeler den gir:

63 000 kvm

Smart og innovativ løsning

Kostnads- besparende

 
 • Harstad Havn | Sikkerhet

  Forbedret effektivitet og reduserte kostnader

 • Finnair Oyj

  Finland

 • Heathrow Terminal 5

  London, UK