• norlandia-serviflex-2

Norlandia | ServiFlex, Ett felles og fleksibelt konsept for alle 60 barnehager

Med 60 barnehager rundt i Norge, ønsket Norlandia et felles, men fleksibelt konsept for sine eiendommer. Med en ServiFlex-avtale får Norlandia oppfølging på både sentralt og lokalt nivå. Med et landsdekkende nærvær med 50 lokasjoner er Caverion tilstede der den lokale barnehagen befinner seg.

Last ned referansen i PDF >

Med en teknisk totalleverandør som Caverion med på laget har vi effektivisert administrasjonen, og med god teknisk service og vedlikehold gjennom deres avtale-konsept ServiFlex opprettholder vi verdien på eiendommene våre.  - Terje Sandaa, Teknisk Eiendomsforvalter i Norlandia.

Norlandia Barnehagene er én av to divisjoner i Norlandia Care Group AS. Norlandia i Norge har ca. 60 barnehager organisert i 7 regioner.

Tjenesteområder

 • Rådgivning
 • Teknisk service og vedlikehold
 • Managed Services

Fagområder

 • Sikkerhet
 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • Kjøling
 • Elektro
 • Varme og sanitær
 • IKT og AV
 • Automasjon

Kundegrupper

 • Eiendomsinvestorer og utviklere

Type

 • Barnehage

Problemstilling

Med 60 barnehager rundt i Norge, ønsket Norlandia et felles, men fleksibelt konsept for samtlige av sine eiendommer. De ønsket også å kutte ned på antall leverandører for å forenkle og effektivisere administrasjonsarbeidet.

Styreleder og andre medarbeidere i barnehagene skal bruke sin tid på barna, ikke på å følge opp utallige leverandører, eller selv fikse tekniske anlegg.

Løsning

Med en ServiFlex-avtale får Norlandia oppfølging på både sentralt og lokalt nivå. Med et landsdekkende nærvær med 50 lokasjoner er Caverion tilstede der den lokale barnehagen befinner seg.

Samtidig styrer vi opp store avtaler gjennom vårt kundesenter, slik at Norlandia kun trenger å forholde seg til ett kontaktpunkt for alle henvendelser, uansett om det gjelder elektro, ventilasjon, kjøling eller varme og sanitær.

ServiFlex er en komplett service-avtale for forebyggende og planlagt vedlikehold, som dekker mer enn 100 tjenester som kunden kan velge mellom. Alle valgte tjenester er i én kontrakt og dermed enklere å håndtere.

Ved å øke graden av forebyggende vedlikehold senkes risikoen for ad-hoc reparasjoner, og fører til færre driftsavbrudd, lavere energi- kostnader og totalkostnader.

Gjennom ServiFlex hos Norlandia er Caverion også ansvarlig for internkontroll for brann og nødlys.

All dokumentasjon gjøres tilgjengelig online i Caverions kundeportal. Caverion sender også servicerapportene (gjerne også med budsjettpris for utbedring av avvik), på mail til den enkelte vaktmester så snart servicen er utført.

Energirådgivning

Caverion har også utført energivurdering av tekniske anlegg, og energimerket alle barnehagene. Dette er en løpende landsdekkende prosess som går ved siden av de lokale aktivitetene.

Kontaktperson i Caverion

Roar Andersen, Direktør for Forretningsutvikling, Caverion Norge roar.andersen@caverion.com

60
barnehager

2014-løpende

ServiFlex

Detaljer

Vi sørger for at barnehagens lokale kontaktperson:

 • Orienteres dersom avtalt fremdrift endres
 • Varsles når bestilling er ferdigstilt
 • Kontaktes dersom bestilling mottas av andre
 • Varsles én uke før fast service skal gjennomføres
 • Får tilbud om å delta på fast årlig service
 • Mottar servicerapportene