• Skanska

Lynghaug skole | Skanska Husfabrikken, KlimaTak sikrer godt innemiljø

Flere av skolene i Bergen har ikke godkjent inneklima på grunn av flere års etterslep på vedlikehold. Kommunen gjør nå store investeringer i både nye og eksisterende skolebygg for å sikre et trygt og komfortabelt innemiljø for elever og lærere. Lynghaug er en av flere erstatningskskoler som skal avlaste eksisterende skoler i ombyggingsperiodene.

Last ned referansen på PDF >

 Lynghaug skole er av høy kvalitet med gode tekniske løsninger, som sikrer et godt inneklima for både elever og lærere, samtidig som byggetiden var kort.
- Terje Mjøen, Adm. direktør, Skanska Husfabrikken

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid.

Tjenesteområder

 • Prosjektledelse
 • Rådgivning
 • Prosjektgjennomføring
 • Design and Engineering

Fagområder

 • Kjøling
 • Varme og sanitær
 • Sikkerhet
 • IKT og AV
 • Elektro
 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • Automasjon

Kundegrupper

 • Hovedentreprenører
 • Offentlig sektor - Bygg
 • Offentlig sektor

Type

 • Skole

Problemstilling

Bygget er et modulbygg som produseres i Steinkjer på Skanska Husfabrikk og fraktes på båt til Bergen. Det er kort byggetid og utfordrende fremdrift.  Caverions produksjon foregår delvis på fabrikken og delvis på byggeplass.

Paviljongen skal stå i 10-15 år og skal plasseres ved Lynghaug ungdomsskole. Den skal fungere som erstatningsskole for flere skoler i Bergensområdet, da en omfattende undersøkelse viste at skolene ikke har forsvarlig inneklima for undervisning.Det må sikres et trygt og komfortabelt innemiljø for både elver og lærere som skal bruke skolen.

Løsning

Prosjektering ble gjennomført delvis på husfabrikken i Steinkjer, og delvis i Caverion sine lokaler i Bergen. Dette sikret et tett samarbeid mellom Skanska Husfabrikken og Caverion. Spesielt på ventilasjon ble 3D-modellering et viktig verktøy for å sikre plass til kanaler og KlimaTak.

Fremdriftsplanleggingen ble utført sammen med Skanska sin prosjekteringsgruppe. Trimmet bygging og takt-planlegging ble benyttet og sikret effektiv utførelse. God kommunikasjon og samarbeid med total- entreprenøren Skanska var noen av nøklene til et godt gjennomført prosjekt.

Byggherre Bergen Kommune ønsket Caverions egenpatenterte KlimaTak på den midlertidige skolen, for å sikre et sunt bygg med fornøyde brukere.

“Vi ønsket KlimaTak fordi det vil heve kvaliteten på bygget og sikre et godt inneklima for elevene.” - Geir Garlid, Bergen Kommune.

Fakta om KlimaTak

KlimaTak, med behovsstyrt luftmengde og temperatur. Caverions KlimaTak tilpasses byggets moduler. Dermed blir det enkelt å flytte, fjerne eller sette opp innvendige vegger, slik at det oppnås store besparelser ved ombygginger som gjerne skjer gjennom byggets levetid.

 • energibesparende
 • trekkfri
 • nærmest lydløs ventilasjon 
 • kjøling uten bruk av isvann i himling
 • enkel regulering av luftmengde og temperatur
 • fjernstyres over internett
 • Kontaktperson i Caverion:

  Roy Sætre, Avdelingssjef prosjekt Bergen  (roy.satre@caverion.com)

  Godt innemiljø for elever og lærere

  Modulbygg

  Fremdrift

 • Kontrakt inngått: 22.12.2014
 • Start prosjektering: 22.12.2014
 • Start produksjon fabrikk: 09.02.2015
 • Start del 1 byggeplass: mars 2015
 • Ferdigstillelse 15.07.2015
 • Tekniske løsninger

 • Oppvarming via radiator, varmepumpe luft/vann
 • Sanitær
 • Behovsstyrt ventilasjon med KlimaTak
 • 3 ventilasjonsanlegg , til sammen ca. 50 000 m3/h
 • KNX styresystem
 • E-Drift
 •