• DSC_0236
 • klima-tak-spiss-nærbildet
 • DSC_0045

Gullfaks | Moderne og fleksibelt kontorbygg, BREEAM NOR Excellent

Det tyske energiselskapet Wintershall ville etablere et nytt hovedkontor i Stavanger. Entreprenørselskapet Kruse Smith engasjerte Caverion i forprosjektet, og sammen presenterte vi et forslag for et fleksibelt moderne kontorbygg, med energieffektive løsninger og KlimaTak som sikrer et godt inneklima.

Last ned referansen i PDF >

Leietager ønsket et moderne og fleksibelt bygg, og Caverion kunne presentere tekniske løsninger som deres egenpatenterte KlimaTak, som var med på å lande leietakeren. - Roger Wiksnes, prosjektsjef, Kruse Smith.

Kruse Smith er en av Norges ledende entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet, som ble etablert i Kristiansand i 1935, er i dag landets 6. største konsern i sitt slag med rundt 900 ansatte fordelt på 10 kontorer.

Tjenesteområder

 • Rådgivning
 • Teknisk service og vedlikehold
 • Prosjektgjennomføring
 • Prosjektledelse
 • Design and Engineering

Fagområder

 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • Varme og sanitær
 • Kjøling
 • IKT og AV
 • Sikkerhet
 • Elektro
 • Automasjon

Kundegrupper

 • Hovedentreprenører

Type

 • Næringsbygg

Utfordring

Det tyske energiselskapet Wintershall er i vekst og ville etablere et nytt hovedkontor i Stavanger. Entreprenørselskapet Kruse Smith engasjerte Caverion i forprosjektet, og sammen presenterte vi et forslag for et fleksibelt moderne kontorbygg, med energieffektive løsninger og KlimaTak som sikrer et godt inneklima.

Bygget måtte ha fleksible løsninger, som ville gjøre det mulig å velge mellom åpen planløsning, cellekontor eller en kombinasjon, og det måtte være enkelt å gjøre fremtidige endringer.

I tillegg var skulle bygget oppnå miljøsertifiseringen BREEAM NOR Excellent, som anerkjenner kvaliteter ut over myndighetenes minimumskrav

Løsning

Caverion leverte alle fag innenfor teknisk totalentreprise, og har også hatt ansvaret for rådgivning, design & engineering, prosjektgjennomføring og prosjektledelse. Med alle fagområder i sving har det vært et kompleks prosjekt, men alt har blitt levert som avtalt, innenfor både tidsfristene og budsjett.  

Gullfaks er et miljøvennlig bygg på 18.000 kvadratmeter, med høy kvalitet på de tekniske anleggene. Med hele 73 poeng innenfor BREAM NOR har bygget fått karakteren «Excellent», med sitt lave energiforbruk, høy komfort og lang levetid.

Tekniske anlegg:

 • Bygget varmes opp med vannbåren varme fra forbrenningsanlleget på Forus.
 • Fjernkjøling fra Gandsfjorden.
 • Energieffektivt balansert ventilasjonsanlegg som sikrer godt innemiljø, stor kjølekapasitet, lavt energiforbruk og meget god fleksibilitet
 • Sprinkling av hele bygningsmassen for å unngå/redusere skader i forbindelse med branntilløp
 • Belysningsutstyr i bygget er valgt for å fremme lavt energiforbruk. Styring av belysningen i soner vil også bidra til å redusere det totale energiforbruket

KlimaTak

Caverions egenpatenterte KlimaTak er en føringsvei for alle installasjoner, inkludert ventilasjon, elektro, og data. Caverions KlimaTak kalles derfor «Byggets tekniske motorvei».

KlimaTak er energibesparende, trekkfri og har nærmest lydløs ventilasjon og kjøling uten bruk av isvann i himlingen. Det har enkel regulering av luftmengde og temperatur, som kan fjernstyres over internett. Luftmengden kan reguleres etter behov på de enkelte steder i bygget.

Caverion KlimaTak tilpasses byggets moduler. Dermed blir det enkelt å flytte, fjerne eller sette opp innvendige vegger – slik at det oppnås store besparelser ved ombygging. Caverion KlimaTak kan også enkelt tilpasses andre himlinger.

Service-avtale

Caverion har også fått tildelt avtale på teknisk service og vedlikehold av bygget, og vil sikre effektiv drift og lang levetid.

Fakta BREEAM NOR

Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg, med mulighet for sertifisering via NGBC. BREEAM NOR skal på kort sikt bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske næringsbygg, gjennom økt bevissthet om hvordan eiere, leietakere og samfunnet kan oppnå:

 • Økt trivsel for byggets brukere, ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger
 • Bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning
 • Bedre miljø og lavere energiforbruk

BREEAM NOR Excellent

Godt innemiljø sikrer effektive medarbeidere

Fleksibelt og moderne

Nøkkelinfo

 • Caverions kunde: Kruse Smith
 • Eiendomsutvikler: Hinna Park
 • Leietaker: Witnershall
 • Areal: 18 000 kvm
 • Byggeår: 2014-2016
 • Miljøsertifisering: BREEAM NOR
  Excellent